Pályázati felhívás kutatóegyetemi intézkedési tervhez kapcsolódó finanszírozásra kerülő fejlesztésekre

2013. október 4.

 

Pályázati felhívás kutatóegyetemi intézkedési tervhez kapcsolódó Központi Kiválósági Alapból finanszírozásra kerülő fejlesztésekre.

A magas színvonalú kutatómunka az egyetemek megítélésének első számú, kiemelt szempontja, hiszen nemcsak kutatási támogatásaink mértéke, hanem az intézmény általános akkreditációja, a doktori iskolák indíthatósága és fenntarthatósága, a szakok akkreditációja, azaz a teljes egyetemi működés kerete alapul ezen.

A Pécsi Tudományegyetem 2013-ban elnyerte a Kutatóegyetem címet, és ehhez kapcsolódóan meghatározta Kutatóegyetemi Intézkedési Tervét, melyben meghatározásra került a Kiválósági Alap. Az Alap elsődleges célja a kutatás-fejlesztési szempontból gyengébb egységek felzárkóztatása. E cél megvalósításának támogatása érdekében az alábbi pályázatot írjuk ki:

A pályázat feltételei:

1. § (1) Pályázhatnak a Karok dékánjai és az SZKK elnöke az alábbi célok megvalósítására:

a)    Az emberi erőforrások mennyiségének és képzettségi szintjének növeléséhez kapcsolódó aktivitások

b)    A független kutatás-fejlesztést támogató aktivitások

c)    A kutatás eredményeinek terjesztése

d)    A technológiaátadásra irányuló tevékenységek

e)    Oktatói és kutatói kiválóság elismerése

f)     Nemzetközi kapcsolatépítés

2. § A pályázathoz mellékelni kell:

g)    A pályázatban szereplő személy tudományos életrajzát,

h)   A konkrét feladat meghatározását

i)     a tervezett fejlesztés fenntartásáról szóló vállalást

 

Pályázat összege, a pályázati összeg felhasználása

3. § (1)A rendelkezésre álló forrás nagysága: 30.923.010 Ft + járulék

(2) A pályázati összeg kizárólag személyi költségekre fordítható.

Pályázati határidő:

4. § A pályázatokat 2013. október 15-től lehet benyújtani a rendelkezésre álló keret kimerüléséig. A pályázatokat a Rektori Hivatal, Pályázati és Innovációs Igazgatóság Pályázati Koordinációs Osztályra, Czibók Balázsnak. (Pécs, Vasvári P. u. 4. ) kell benyújtani.


A pályázatokat a Vezetői Értekezlet bírálja el.

 

Dr. Bódis József
rektor

 

http://www.pte.hu/hirek/3161