Bolyai Ösztöndíjasok előadása

2013. november 21.

2013. november 28, 16.00 óra, PAB Székház

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémia

Pécsi Területi Bizottság elnöke

tisztelettel meghívja Önt a

2013. november 28-án (csütörtök) 16.00 órakor

kezdődő Bolyai Ösztöndíjasok előadására

 

Előadók

Reuter Gábor  

 Baranya Megyei Kormányhivatal, Regionális Virológiai Laboratórium, Pécs

„Viroszféra, a vírusok világa – Eleget tudunk-e a vírusokról?”

Új, burok nélküli, pozitív, egyszálú RNS (+ssRNS) genomú vírusok és gazdafajaik

 

A vírusokról alkotott képünk korántsem teljes, napjainkban nagymértékben változik. Konzervatív becslések szerint a vírusfajok csak 0,025%-át ismerjük (azaz 99,975%-át nem!). A vírusok genetikai állományának tulajdonságai és jellegzetességei azonban – mint az ujjlenyomat - segítséget adnak taxonómiailag is új vírusok azonosításában és a vírusok csoportosításában. A kutatás célja új – eddig nem ismert - burok nélküli, pozitív, egyszálú RNS genomú (+ssRNS) vírusok azonosítása (vírus diverzitás) és jellemzése különböző gazdafajokból és emberből (gazdafaj diverzitás). A vizsgálatok során ígéretes mintákból a Laboratórium által kidogozott módszerek segítségével azonosítjuk („horogra akasztjuk”), majd a teljes genetikai állományuk meghatározásával jellemezzük az új vírusokat. A kutatás célja az új vírusok gazda spektrumának, kóroki és klinikai szerepének, pathogenezisének leírása és a zoonózis lehetőségének vizsgálata is. A kutatáshoz a klasszikus virológiai módszerektől, egészen a ma legkorszerűbbnek számító metagenomikai/bioinformatikai vizsgálati módszereket felhasználjuk szoros együttműködésben a világ vezető virológusaival és virológiai laboratóriumaival. Eddig több mint 20, taxonómiailag új vírus leírása történt meg.

 

Drinóczi Tímea                   PTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék

„Alkotmányos párbeszéd és a magyar gyakorlat az Alaptörvény fényében

 

Az alkotmányos dialógus középpontjában az áll, hogy a lehető legtöbb szereplő részvételével meg lehessen határozni azt az alkotmányi tartalmat, ami a legjobban illeszkedik a demokratikus alkotmányfejlődés és társadalmi elvárások aktuális folyamába, és amiben a lehető legtöbb résztvevő egyetért. Az alkotmányos párbeszéd ezen elméletének az alkalmazhatóságát vizsgálom a magyar Alaptörvénnyel, és különösen a negyedik és ötödik módosítással kapcsolatban. E párbeszéd vitatott/vitatható vagy éppen elfogadható eredményeit és így eredményességét példák segítségével mutatom be.

 

 

Bagi Dániel                           PTE BTK Történelemtudományi Intézet

 

„Divisio regni. 

Dinasztikus konfliktus és dinasztikus történetírás a 11. században”

 

Az előadás a 11. századi magyar és tágabb értelemben kelet-közép-európai dinasztiák korai konfliktusait mutatja be, illetve azt célozza, hogy miként lehet ezeket értelmezni a középkori dinasztikus történetírás tükrében. A dinasztikus konfliktust két szempontból lehet értékelni: a területi széttagolódás, illetve az egymással szembenállók viszonyrendszere alapján. Az előadásban arra is szeretnék kitérni, hogy e két szempont hogy tükröződik a forrásokban.

 

 

 

Helyszín: PAB Székház (Pécs, Jurisics M. u 44.)

 

Megtisztelő jelenlétére feltétlen számítok!

Kosztolányi György
az MTA r. tagja
a PAB elnöke