Meghívó Igazgatói Értekezletre

2013. december 3.

2013. december 10. 15:00 óra, Tanácsterem

Meghívó

 

2013. december 10-én (kedd) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Tanácstermében tartandó

Igazgatói Értekezletre.

 

 

Napirend:

 

1.    Igazgatói pályázatok véleményezése.

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.    Egyetemi tanári pályázatok véleményezése.

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

3.    Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

4.    Címzetes egyetemi tanári cím adományozása.

       Előadó: Dr. Veszprémi Béla  egyetemi docens

 

5.    Külső szakképző helyek akkreditációja.

       Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

 

6.    A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása.

       Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

7.    Bejelentések

 

 

 

Az 1., 2., 3., 5. és 6. sz. napirendi pontok anyaga 2013. december 4-től az alábbi linken  tekinthető meg.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2013. december 3.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán