Meghívó Kari Tanácsülésre

2013. december 4.

2013. december 12.

Meghívó

 

2013. december 12-én (csütörtök) 15:00 órakor

az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének IV. sz. Tantermében tartandó

Kari Tanácsülésre.

 

 

Napirend:

 

1.    Igazgatói pályázatok véleményezése.

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.    Egyetemi tanári pályázatok véleményezése.

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

3.    Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

4.    Címzetes egyetemi tanári cím adományozása.

       Előadó: Dr. Veszprémi Béla egyetemi docens

 

5.    Külső szakképző helyek akkreditációja.

       Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

 

6.    Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása.

       Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

7.    A 2014/15. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatók számára érvényes  

       költségtérítési díjak megállapítása.

       Előadó: Porvay Péter kari gazdasági igazgató

 

8.    Bejelentések

 

 

Az 1., 2., 3., 5., 6. és 7. sz. napirendi pontok anyaga a letölthető dokumentumokban tekinthető meg.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2013. december 4.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható