MOTESZ Díjban részesült Prof. Dr. Ertl Tibor

2013. december 10.

Dr. Ertl Tibor, egyetemi tanár, gyermekgyógyász és neonatológus szakorvos, az MTA doktora 2001-től, a Pécsi Tudományegyetem ÁOK dékánhelyettese. Tagja az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Szakértői Bizottságának. Fennállása óta tagja az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsnak. Professzor Úr a hazai gyermekgyógyászat és neonatológia, valamint az orvosképzés és továbbképzés egyik meghatározó alakja, szervezőegyénisége.

A Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségében az elmúlt 10 évben folyamatosan, különböző tisztségeket betöltve dolgozott. Először a folyamatos továbbképzések minősítésére létrehozott képzési és tudományos bizottságban vett részt. Mint ismeretes, a folyamatos továbbképzésekről szóló 2003-as miniszteri rendelet a MOTESZ feladatai közé sorolta a kongresszusok minősítését, a továbbképzési pontszámok megítélését. Ez a munka 2004. január 1-től négy éven keresztül jelentett feladatot a MOTESZ illetékes bizottságnak, hiszen évente 5-600 rendezvényt kellett minősíteni, pontszámokkal ellátni. Több alkalommal részt vett az UEMS-nek az orvosok folyamatos továbbképzésével foglalkozó szervezete (EACCME) ülésein, tapasztalatait a MOTESZ Magazinban is publikálta.

Ertl professzor urat 2005-ben a MOTESZ elnökségébe is beválasztották, ahol először elnökségi tagként, majd alelnökként dogozott, 2009-ben leendő elnökké választották és 2011-2012. években a MOTESZ elnökeként végezte munkáját. A 2011-es és különösen a 2012-es év példátlanul nehéz és küzdelmes volt, ezért külön is elismerésre méltó, hogy e bonyolult és számos gonddal terhelt időszakban is kellő diplomáciával és humorral kezelte a problémák sokaságát, az igen jelentős szervezeti és működési változásokat, és mindenkor számíthattunk segítő együttműködésére.

Az elnöki tisztségből fakadó kötelezettségek teljesítése mellett a képzési és tudományos bizottság elnökeként folyamatosan részt vett a MOTESZ-hez érkező jogszabálytervezetek véleményezésében, amely nem kevés, heti rendszerességű munkát jelentett és jelent ma is.

Annak ellenére, hogy Professzor Úr Pécsett dolgozik, és a gyógyító munka mellett számos más kötelezettségnek is eleget kell tennie, mindenkor számíthattunk munkájára, időt, fáradságot nem kímélve tette meg a nem kis távolságot Pécs és Budapest között, ha szükséges volt, szinte naponta.

Az előbbiek alapján érthető és indokolt a Bizottság titkos szavazással megszületett döntése, amivel a szintén javasolt, ugyancsak kiváló és elismerésre méltó jelöltek közül Ertl professzor úr tevékenységét ismeri el első helyen Szövetségünk a legmagasabb kitüntetésével.

 

A MOTESZ VEZETŐSÉG NEVÉBEN DR. OBERFRANK FERENC