In memoriam Dr. Vámhidy László

2014. január 16.

 

In memoriam Dr. Vámhidy László

 

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszéke megrendüléssel tudatja, hogy Dr. Vámhidy László egyetemi docens, nagyra becsült és szeretett kollégánk 2013.12.30-án életének 59.évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Vámhidy László tanár úr 1954-ben Pécsett született. Iskoláit is itt végezte, 1978-ban szerzett summa cum laude diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen.

Tanulmányait követően a POTE I. számú Sebészeti Klinika Traumatológia Osztályán kezdett dolgozni. Teljes munkássága során mindvégig hű maradt Alma Materéhez, a Pécsi Orvostudományi Egyetemhez.  Sebész, baleseti sebész és kézsebész szakorvosi minősítést szerzett. 1990-től a POTE Traumatológia Önálló Osztály egyetemi adjunktusa, majd a később megalakult önálló Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika egyetemi adjunktusaként végezte lelkiismeretes betegellátó és oktató munkáját. 2005-ben Ph.D minősítést szerzett. Egyetemi docensként vezette a PTE KK Mozgásszervi Sebészeti Intézetet, valamint a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszéket.

Kitüntetései: 1984-ben Honthy Hanna díj, 2010-ben Rektori dicséret.

Áldozatkész munkássága egybefonódott a baleseti sebészet fejlődésével a Pécsi Tudományegyetemen. Kezdetektől részt vett a klinikán Prof. Dr. Nyárády József vezetése alatt történő mikrosebészeti gyógyító és kutató munkában, mellyel nemzetközi hírnevet szerzett egyetemünknek. Fő kutatási témái is részben ehhez kapcsolódtak: hajlító ín sérülések kísérleti és klinikai helyreállítása; térdízületi protetizáció, különös tekintettel a posttraumás helyreállításra.

Hazai munkássága mellett különösen fontos volt számára a nemzetközi tapasztalatok szerzése és kapcsolatok építése. Egy évet töltött kutatással az Amerikai Egyesült Államokban. Több alkalommal volt meghívott előadó nívós külföldi kongresszusokon és továbbképzéseken. Számtalan hazai és nemzetközi társaság tagja. Legbüszkébb volt a Magyar Kézsebészeti Társaság Főtitkári, valamint az AO Alumni Hungarian Chapter társelnöki posztjára.

Több mint 60 tudományos közlemény fűződik a nevéhez. Külföldi és hazai kongresszusokon közel 200 előadást tartott. Betegellátó tevékenysége mellett legfontosabb volt számára diákjainak és munkatársainak oktatása. Már pályája elejétől kezdve kiemelt célja megszerzett tudásának megosztása volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint számtalan előadása az orvosképzésben, postgradualis oktatásban, valamint az általa végzett tutori, mentori tevékenység a szakorvos képzésben.

Vámhidy tanár úr személyében kollégái, tanítványai, a Magyar Traumatológus Társaság, a Magyar Kézsebész Társaság olyan oktatót, kollégát és barátot veszítettek el, aki fáradhatatlanul dolgozott a hazai balesetsebészeti ellátás jelenéért és jövőéért.

 

Emlékét tisztelettel megőrizzük.

 

 

Dr. Wiegand Norbert Ph.D

egyetemi adjunktus

mb. klinikaigazgató

Dokumentum(ok)

  • gyaszhir_-_Dr._Vamhidy_2014.01.16.doc

    .doc

    download