Meghívó Kari Tanácsülésre

2014. január 30.

2014. február 6. (csütörtök) 15:00

PTE/5868-1/2014

 

 

Meghívó

 

2014. február  6-án (csütörtök) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV.sz.) Tantermében tartandó

Kari Tanácsülésre.

 

 

Napirend:

 

1.    Egyetemi docensi pályázat véleményezése.

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.    „Címzetes egyetemi docensi” cím adományozása.

       Előadók: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

                       Dr. Vereczkei András egyetemi tanár

                      

3.    Idegennyelvű PhD képzés bevezetése.

       Előadó: Dr. Fischer Emil emeritus professzor

 

4.    Dr. Cholnoky László Szakkollégium megalapítása.       

       Előadó: Dr. Pongrácz Judit  egyetemi tanár

 

5.    Térítési és Juttatási Szabályzat, Térítési és Szolgáltatási Díjak táblázatának módosítása.

       Előadó: Dr. Czopf László  oktatási dékánhelyettes

 

6.    Bejelentések

 

 

 

Az 1., 3., és 4.sz.  napirendi pontok anyaga a www.aok.pte.hu tekinthető meg.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2014. január 30.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán

 

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható