Meghívó a PAB Bolyai Ösztöndíjasok soron következő rendezvényére

2014. február 7.

2014. február 27. 16.00 óra, PAB Székház

MEGHÍVÓ

a PAB „Bolyai Ösztöndíjasok”

megújult sorozatának következő rendezvénye

Generációk találkozása a tudományban

2014. február 27-én 16:00-kor a PAB Székházban

(Pécs, Jurisics M. u 44.)

 

A megújult sorozatának rendezvényein Bolyai Ösztöndíjasok mellett előadást tartanak az MTA új levelező tagjai is.  A két generáció sikert elért kutatóinak egymást követő fellépése nemcsak a tudományos megismerés transzgenerációs vonását, a tanulás és tanítás egymásba fonódását kívánja megjeleníteni, hanem követendő példát és motivációt kíván nyújtani a választott terület kitartó kutatásához.

 

Program:

            Ábrahám Hajnalka              Bolyai Ösztöndíjas (PTE ÁOK)

„Az emberi agykéreg fejlődése normál és pathologiás állapotokban”

 

Az előadás 2007 és 2011 között “Az agykéreg rendellenes fejlődése Down szindrómában és epilepsziában“, valamint a 2012 –től “Patológiás neuronhálózatok morfológiai vizsgálata emberi temporális lebeny epilepsziában” címmel ellátott, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjjal támogatott kutatómunka eredményeit foglalja össze. Érdeklődési területünk középpontjában az emberi agykéreg ősi kéregterületének számító és a memóriafolyamatokban kitüntetett szereppel rendelkező, egyes epilepsziafajtákban pedig fókusznak tekintett hippocampus sejtjeinek és kapcsolatainak kialakulása és érése került. Bemutatjuk, hogy miként változnak ezek a folyamatok Down szindrómában, különös tekintettel a velőshüvely képződésére. Epilepsziás mintákon nyert eredményeink pedig a korai epilepsziasebészet fontosságát hangsúlyozzák. 

 

            Kőhalmi László                    Bolyai Ösztöndíjas (PTE ÁJK)

„A korrupció elleni küzdelem – észrevételek és javaslatok a hazai szabályozáshoz”

A korrupciós bűncselekmények alapjaiban veszélyeztetik a társadalmak egészséges működését. A rendszerváltás, illetve az uniós tagság önmagában nem szüntette – nem is szüntethette meg! – a korrupciót, hanem átformálta, átalakította annak jellegét és irányát. A korrupciós fertőzöttség szempontjából a CPI nemzetközileg elismert standardot jelent, de egy adott ország korrupciós helyzetének megítélésében erősen megkérdőjelezhető eredményeket és következményeket produkál. Az új Büntető Törvénykönyv szerkezetileg összevonta, illetve egyszerűsítette a korrupciós tényállásokat. A korrupció elleni harc meglehetősen kényes kérdés, mert az üldözők és az üldözöttek, a felelősségre vonók és a felelősségre vontak gyakran ugyanannak a hatalmi elitnek a tagjai. A korrupció elleni harc sikeréhez először is egyszerűbb jogrendszerre van szükség. A büntetőjog ultima ratio szerepű. A korrupció vonatkozásában téves a büntetőjogi jogkövetkezmények szerepének alá-, illetve túlbecsülése.

 

            Vörös József                          az MTA l. tagja (PTE KTK)

„A termelés management fontossága az értékteremtésben”

 

A rendezvényre tisztelettel meghívom!

 

Kosztolányi György
az MTA r. tagja
a PAB elnöke