Kitörési pont lehet Pécs számára az idegen nyelvű orvosképzés

2014. február 26.

Több száz új pécsi munkahellyel járna a képzés bővítése

A Rotary Klub pécsi szervezetének ülésén mutatta be a pécsi idegen nyelvű orvosképzés eddigi eredményeit és jövőre vonatkozó terveit Dr. Miseta Attila, a PTE ÁOK dékánja. A professzor előadásában számításokkal bizonyította, hogy nem csak az egyetemnek, hanem az egész városnak óriási gazdasági előnyökkel járna a hallgatói létszám további növelése.

2006-ban a pécsi orvoskar még 1260 millió forintnyi adósság alatt nyögött, amit az idegen nyelvű orvos, fogorvos és gyógyszerész képzés felfuttatása révén már 2010-re ledolgozott, jelen pillanatban pedig évről-évre nagyobb összegekkel veszi ki a részét a nehéz helyzetben lévő egyetem és a Klinikai Központ finanszírozásából. Mindez jól mutatja, hogy az idegen nyelvű képzés nem egy kar belügye, hanem olyan gazdasági potenciál, amely tágabb körben is rengeteg közvetlen és közvetett előnnyel járhat.

Nem csak orvosaink, hanem orvosképzéseink is kapósak

Dr. Miseta Attila dékán a pécsi Rotary Klub február végi összejövetelén ismertette előadásán a pécsi eredményeket és a háttérben rejlő összefüggéseket. Az orvoskar vezetője előadásában kitért rá, hogy az orvosképzés Magyarország jelentős versenyelőnnyel rendelkezik a legtöbb Európai országgal szemben, ám ennek megtartása érdekében kormányzati szintű elhatározás lenne szükséges. Miseta Attila kiemelte: az orvosképzés terén szerencsére nem ment végbe az az inflálódás, ami a többszörösére növelt hallgatói létszámok miatt sajnos a magyar felsőoktatás több területét jellemzi, emellett pedig a fejlett országokra jellemző növekvő életkor egyre több orvost és egészségügyi személyzetet kíván meg.

Miután a magyar orvosképzés színvonala bőven eléri a nyugati képzések minőségét, az ára azonban töredéke azoknak, az elmúlt évtized során ugrásszerűen megnőtt a Magyarországra érkező külföldi orvoshallgatók aránya, ráadásul a háttérben rejlő okok miatt ez a trend hosszú távon is fenntartható. Pécsi viszonylatban 2007 és 2010 között majdnem megduplázódott a külföldi hallgatók száma és az ország egyéb orvosképző helyein is több százzal nőtt a számuk. Jelenlétük mára meghatározó: Pécsett 64 országból 1825 külföldi hallgató tanul, míg 1508 magyar. A presztízsen felül ezek a hallgatók komoly gazdasági előnyökkel is járnak, hiszen a magyar hallgatói normatíva többszörösét hagyják itt.

Ami jó az orvoskarnak, az jó az egész városnak

Amellett, hogy ezek a bevételek mára nem csupán az orvoskar, hanem az egész Pécsi Tudományegyetem (és az ország egyéb orvosképző központjai) számára létfontosságúvá váltak, a tágabb gazdasági környezetre is jelentős hatást gyakorolnak, hívta fel a figyelmet Miseta Attila. Az egyetemi vezető egy az elmúlt években készített felmérést is ismertetett, amely a külföldi hallgatók fogyasztási szokásait vizsgálta. Mint kiderült, csak Pécs esetében a mintegy négy milliárdos tandíjon felül hasonló mértékű összeget költenek el egyéb szolgáltatásokra: ennek a pénznek a legnagyobb része a lakhatásra megy el, de jelentős mértékben részesül belőle a vendéglátás és a helyi szolgáltatóipar is. A felmérés keretében a külföldi hallgatók elégedettségét is vizsgálták, mintegy kétharmaduk elégedett, illetve nagyon elégedett a pécsi viszonyokkal.

Pécs számára a tudásipar lehet a kitörési pont, fogalmazott Miseta Attila, aki egy számítást is bemutatott a képzés bővítésének lehetséges hatásairól. Elmondása szerint a képzési porfólió 30 százalékos bővítése a kellő anyagi források mellett közel 50 százalékos bevételnövekedést jelentene a karnak és két milliárd forintnyi plusz forrást Pécs gazdasági életének. Mindez konkrét munkahelyteremtő hatásokkal is járna: amennyiben hat éves időtávlatban 389-el több külföldi hallgató tanulna az orvoskaron, úgy Pécsett mintegy 170-200 új munkahely teremtődne a szolgáltatóiparban, mondta Miseta Attila.

Történelmi lehetőséget szalaszthatunk el

A közvetlen hatásokon felül a közvetettek is fontosak az orvoskar dékánja szerint, hiszen a külföldi hallgatók már most érezhető pezsgést hoznak a városba, a csökkenő magyar hallgatói létszám mellett jelentősen hozzájárulnak a Pécs mint egyetemváros, illetve Pécs mint kulturális központ imázs megtartásához. Az idegen nyelvű oktatás fejlesztése Pécs megtartó erejét növelné, ez pedig kritikus fontosságú az egyre nagyobb migrációtól sújtott város számára.

Mindehhez azonban célirányos fejlesztések lennének szükségesek állami szinten, árnyalta a pozitív jövőképet Miseta Attila, hiszen versenyelőnyünket több környező ország is kezdi ledolgozni ezen a téren. Ausztriában két magánegyetemet is létrehoztak orvosképzés céljára, és Szlovákiában is robbanásszerűen emelkedik az angol nyelvű képzésben részt vevők száma. Amennyiben a képzési portfólió bővítésére az egyetem, a város és az ország képtelen, valószínűleg történelmi lehetőséget szalasztunk el – szögezte le az orvoskar dékánja.

A négy magyar orvosképző hely már évek óta dolgozik azon, hogy a kormányzat figyelmét is felhívja az idegen nyelvű orvosképzésben rejlő lehetőségekre, hiszen ennek felfuttatása a nemzetgazdaság egészére gyakorolna komoly pozitív hatást. A fejlesztések beindításához azonban állami segítségnyújtásra lenne szükség, hiszen az intézményeknek saját erejükből a jelenlegi szint fenntartására telik csak. Általánosságban elmondható, hogy a kormány pozitívan áll a kezdeményezéshez, ám konkrét lépésekre eddig nem került sor, az idő pedig fogy.

ÁOK Sajtóiroda