Meghívó Igazgatói Értekezletre

2014. április 15.

PTE/18961-1/2014.(10)

M e g h í v ó

 

2014. április 22-én (kedden) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Tanácstermében tartandó

Igazgatói értekezletre.

Napirend:

 

1. Egyetemi tanári pályázat véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

          

            2. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

            3. Külső szakképzőhelyi akkreditáció.

Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

 

            4. Dékánválasztás.

Előadó: Dr. Zeller Gyula egyetemi docens, rektorhelyettes

 

            5. Bejelentések.

 

Az 1., 2., 4. sz.  napirendi pontok anyaga a www.aok.pte.hu honlapon és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2014. április 15.

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható