Meghívó Kari Tanácsülésre

2014. április 16.

2014. április 23.

PTE/18961-2/2014. (10)

Meghívó

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsának

2014. április 23-án (szerdán) 15.00 órakor

az Orvostudományi Kar Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) tantermében tartandó ülésére.

Napirend:

 

  1. Egyetemi tanári pályázat véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

     2. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

     3. Külső szakképzőhelyi akkreditáció.

Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

    4. Dékánválasztás.

Előadó: Dr. Zeller Gyula egyetemi docens, rektorhelyettes

     5. Bejelentések.

Az 1., 2., 4. napirendi pontok anyaga az alábbi linken és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2014. április 16.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán