Meghívó Igazgatói Értekezletre

2014. június 4.

Dékáni Tanácsterem

PTE/31780-1/2014 (10)

M e g h í v ó

 

2014. június 10-én (kedden) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Tanácstermében tartandó

Igazgatói Értekezletre.

 

              

Napirend:

1. Igazgatói  pályázatok véleményezése.

Előadó : Dr. Miseta Attila dékán

 

2. Rector emeritus címre történő felterjesztés.

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

3. Egyetemi  magántanári  cím  adományozása.

       Előadó: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

 

4. Címzetes egyetemi docensi  cím adományozása.

       Előadó: Dr. Pintér Erika egyetemi tanár

 

5. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása.

Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

6. A  PTE ÁOK 2014/2015. tanév kurrikulumának elfogadása.

Előadó: Dr. Czirják László a Kurrikulum Bizottság elnöke

 

7. Transzfúziológiai nem önálló Tanszék létesítése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

Az 1., 5., 6. sz.  napirendi pontok anyaga a www.aok.pte.hu honlapon 2014. június 6 –tól tekinthető meg.

       A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

      

       Pécs, 2014. június 3.

 

       Üdvözlettel:

 

       Dr. Miseta Attila s.k.

       dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható