Négyszáz pont sem volt elegendő az idén

2014. július 30.


Új Dunántúli Napló - 2014-07-30 - 11. oldal


Fél évtizede élénkül és növekszik töretlenül az érdeklődés a pécsi orvoskar iránt

Igazán örülhetnek, akik felvételt nyertek a pécsi orvoskarra, hisz 2013-hoz képest majd 20 ponttal emelkedett a felvételi ponthatár az általános orvosok esetében, és a fogorvosok esetében is legalább 400 pont kellett a sikerhez. A ponthatárok emelkedése jelzi, a PTE ÁOK megőrizte, sőt növelte népszerűségét.

A 2013-as általános visszaesés közepette egyedül az általános orvostudományi kar tudta növelni a felvettek számát a Pécsi Tudományegyetemen, feltöltve az összes államilag finanszírozott férőhelyet. A folyamatos bizonytalanság és feszültség közepette lezajlott tavalyi felvételi eljárás után idén szerencsére helyreállt a rend, és az egyetem egészét tekintve sikerült javítani a felvételi eredményeken. A kapacitása határát már korábban elérő orvoskar esetében a jelentkezési kedv növekedése azt jelentette, hogy az orvosnak tanulni vágyóknak igencsak jó tanulmányi eredménnyel kellett rendelkezniük: az általános orvosok esetében 383-ról 401-re nőtt a sikeres felvételihez szükséges ponthatár.
A felvételi ponthatárt idén ráadásul szándékosan tartották viszonylag alacsonyan, közölte dr. Miseta Attila, a PTE ÁOK dékánja, hiszen egy olyan elképzelés is felmerült korábban, hogy az esetleg be nem töltött helyeket külföldi hallgatókkal pótolják - a pécsi orvoskaron hosszú évek óta többszörös a túljelentkezés az idegennyelvű orvosképzésre. A pécsi orvoskar elsődleges feladata azonban a magyar orvosutánpótlás biztosítása, szögezte le Miseta Attila, a magyar hallgatók száma pedig örvendetesen növekedett az elmúlt bő fél évtized során. Míg 2008-ban 147 magyar hallgató kezdhette meg állami finanszírozásban a tanévet, addig idén kétszáztízen iratkozhatnak be szeptemberben a pécsi orvoskarra. A növekedés a fogorvosok és a gyógyszerészek esetében is látványos, hiszen a 2008-as számokhoz képest idén mindkét helyen mintegy kétszer annyi államilag finanszírozott hallgató kezdhet szeptembertől, ráadásul a ponthatár mindkét szak esetében növekedett 2013-hoz képest.
A nyilvánvaló és látványos fejlődés ellenére Miseta Attila nem elégedett maradéktalanul, mivel amondó, hogy mind a Pécsi Tudományegyetem egésze, mind a pécsi orvoskar kisebb vonzerővel rendelkezik ahhoz képest, amit az itt folyó munka alapján érdemelne. Ezen egyrészt még hatékonyabb kommunikációval és toborzómunkával lehet segíteni, másrészt viszont a probléma túlnő az egyetemen, és Pécs, illetve az egész régió gazdaságának állapotáról és megtartó képességének gyengüléséről szól, ezt pedig a régió minden szereplőjére kiterjedő, az aktuálpolitikán messze túlmutató összefogás révén lehetséges csupán orvosolni a dékán szerint. Ebből a szempontból különösen fájdalmas, hogy sokan még a PTE és a PTE ÁOK hagyományos vonzáskörzetének számító Dél-Dunántúlról is inkább Budapestet választják, holott Miseta Attila szilárdan állítja, hogy a pécsi orvoskaron folyó tudományos és oktatási munka minden szempontból felveszi a versenyt az összes többi magyar orvosképző hellyel.
Az viszont jó hír az orvoskar vezetője szerint, hogy míg az egyes hallgató után kapott normatív támogatás egészen 2013-ig folyamatosan csökkent, a trend idén végre megfordult, ami azt jelenti, hogy az idegennyelvű képzésekből előteremtett jelentős bevételek mellett immár a magyar nyelvű képzésekre is támaszkodhatnak az oktatás és a tudományos munka további fejlesztése érdekében.