Dékáni Pályamunka 2014

2014. augusztus 14.

Dékáni Tudományos Diákköri Pályamunka pályázati kiírása

Dékáni Tudományos Diákköri Pályamunka

pályázati kiírása

 

A PTE ÁOK dékánja az alábbiakban pályázatot ír ki Tudományos Diákköri (TDK) pályamunka elkészítésére.

A pályázaton olyan hallgatók vehetnek részt, akik legalább egy éve a TDK tagjai. A pályázat témája lehet az oktató intézmények által korábban meghirdetett téma, vagy a hallgató TDK témavezetője által javasolt és elfogadott, korábban meg nem hirdetett téma egyaránt.

A pályamunka formai követelményei a következők:

1. margók: felső: 2 cm, alsó: 2 cm, jobb: 2,5 cm, bal: 2,5 cm (bekötött formában baloldalon plusz 1 cm);

2. betűtípus: 12pt Times New Roman CE;

3. sorköz: 1,5 (sorkizárt),

4. ajánlott terjedelem: 30-40 oldal.

A pályamunka benyújtható jelige megjelölésével, vagy a szerző és a TDK tevékenységnek otthont adó intézet megnevezésével egyaránt (jeligés pályázathoz lezárt borítékban kell mellékelni az azonosító adatokat).

A pályamunkát egy bekötött vagy fűzött példányban, 2014. szeptember 30-ig (kedd) kell benyújtani a Dékáni Hivatalba. A beadott pályamunkákat a dékán által kijelölt bizottságok értékelik.

A Dékáni TDK Pályamunka eredményhirdetése Ünnepi TDK Ülés keretében történik.

A díjazott Dékáni TDK pályamunka szakdolgozatnak fogadható el; amennyiben a szakdolgozat szerzője a pályamunka témájából TDK konferencián díjazott előadást tartott, úgy a szakdolgozatát nem kell megvédenie, a szakdolgozat jeles osztályzatú.

Pécs, 2014. augusztus 14.

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán