Pályázati kiírás Berde Botond ösztöndíjra

2014. szeptember 19.

 

Egyetemünk díszdoktora, Berde Botond baseli professzor által 1997-ben alapított, fiatal kutatók támogatási alapjának 2015. évi ösztöndíjára pályázatot hirdetünk az alábbi feltételekkel:

 

- Az ösztöndíj rövid (néhány hetes), továbbképző jellegű, metodikai tanulmányutat tesz lehetővé az alábbi nyugat-európai országok valamelyikében:
Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország.

- A pályázó a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 37. életévét.

- Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a sikeres, a jövőre nézve ígéretes tudományos munkásság, amelyről beszámolók már nemzetközi folyóiratokban is megjelentek.

- A pályázó írásban vázolja munkatervét (kísérleti terv, metodika elsajátítása, stb.).

- A sikeres pályázó hazatérése után tevékenységéről írásban számol be.

     - Kongresszuson, vagy szimpóziumon való részvételre nem lehet pályázni.

 

Az ösztöndíj összege 4000 svájci frank, évente egy ösztöndíj adható ki.

Pályázatok benyújthatók a PTE ÁOK Dékáni Hivatalába  2015. április 10-ig.

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

- pályázati kérelem, megjelölve a fogadó intézmény címét és a fogadó fél nevét,

- fogadókészséget igazoló levél,

- a pályázó szakmai életrajza,

- munkaterv,

- nyelvtudás igazolása.

A pályázatokat a Berde Botond ösztöndíj kuratóriuma bírálja el. A sikeres pályázó tanulmányútját 2015. május 15. után kezdheti meg.

 

                                                             

            Dr. Schneider Imre s.k.

                                                                          professzor emeritus

                                                                          a kuratórium elnöke