Pályázat Erasmus személyzeti mobilitás programban való részvételre

2014. szeptember 23.

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2014/2015. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére. A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2014/15. TANÉVI SZEMÉLYZETI KÉPZÉSRE ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK, ÉS NEM-OKTATÓI FUNKCIÓT IS ELLÁTÓ OKTATÓK RÉSZÉRE

 

 • ERASMUS+ PROGRAM
 • STAFF TRAINING (STT)

 

A személyzeti képzést a 2014. június 1 – 2015. szeptember 30. közötti intervallumban kell megvalósítani.  A pénzügyi feltételeket figyelembe véve az ajánlott megvalósítási időszak 2014. november 15. – 2015. augusztus 31. között lehetséges.

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák, jelentős kari adminisztratív feladatot is ellátó oktató szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerezését támogassa. Pályázhat oktató, a PTE fenntartásában működő köznevelési intézmény tanára is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítására vonatkozik a pályázat.

 

A pályázat tárgya:

 1. 5 napos szakmai tapasztalat:
  •  A pályázat keretében maximum 5 munkanap időtartamra lehetséges pályázni:
  •  Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében; Elsődlegesen az Erasmus külföldi partnerintézményeinket ajánljuk a pályázók részére célintézményként, továbbá minden évben más partner jó tapasztalatainak megismerését, és elsajátítását javasoljuk.
  •  Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
  •  Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre,
  •  Konferencia-részvétel nem támogatható!
  •  Nyelvtanulás
  •  Intenzív nyelvi továbbképzésen való részvétel maximum 14 nap időtartamra, az intézményből 5-7 fő, a rendelkezésre álló keret eléréséig!

 

Milyen támogatást ad a program?

Az Erasmus+ program keretében a támogatottak megélhetési és utazási támogatásban részesülhetnek.

 

A támogatás mértéke:

A támogatás összege két tényezőből tevődik össze: egyrészt függ a célország napi megélhetési rátájától, amellyel a kinn töltött napokat (utazási napokon kívül) kell megszorozni, másik tényező az utazási távolság alapján számítandó. Ezeket az összegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

 

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság

112 € / nap

78 € / nap

Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

98 € / nap

69 € / nap

Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia

84 € / nap

59 € / nap

Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

70 € / nap

49 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján:

 

100 – 499 km

180 €

500 – 1 999 km

275 €

2 000 – 2 999 km

360 €

3 000 – 3 999 km

530 €

4 000 – 7 999 km

820 €

8 000 – 19 999 km

1100 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pécs és a célhely közötti távolság az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki:

 Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinn-tartózkodás teljes költségét nem fedezi.

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus mobilitási programban, aki:

 • főállású alkalmazott;
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon. A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik, a pályázónak nyilatkoznia kell nyelvismeretéről az Europass önéletrajzi kritériumainak megfelelően. A nyelvvizsgával nem rendelkezők bizottsági meghallgatáson vesznek részt.
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi stratégiai céljaival.

 

A PTE központi egységeiben, karain, köznevelési és gyógyító tevékenységet ellátó szervezeti egységeiben az alábbi területen dolgozó munkatársak pályázhatnak:

 • Erasmus+ programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak,
 • tanulmányi csoportok vezetői és munkatársai, kari ETR felelősök
 • a Kreditátviteli Bizottság tagjai,
 • marketing és PR területen dolgozó kollégák,
 • gazdasági osztály munkatársai,
 • informatikusok,
 • pályázati területen dolgozók,
 • technológiai transzfer területén dolgozók,
 • könyvtárakban - levéltárban dolgozók,
 • adminisztratív feladatot is ellátó oktatók,
 • a Klinikai Központban és az egyetemi gyógyszertárban dolgozók,
 • a köznevelési intézményekben dolgozók.

Az intenzív nyelvi továbbképzésen való részvétel feltételei:

 • elsősorban támogatandó nyelvek: angol, német, francia, spanyol;
 • meglévő középfokú nyelvvizsga az adott nyelvből (felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők pályázatát nem áll módunkban támogatni);
 • azon dolgozó, akinek a meglévő nyelvtudása intenzívebbé tétele az adott munkakör betöltéséhez elengedhetetlen, valamint akik az idegen nyelvi képzések adminisztrációjában vesznek részt.

A 2014/2015. tanévben várhatóan 30-40 fő mobilitása támogatható.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján az elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani legkésőbb 2014. október 14-ig a PTE Oktatási Igazgatóság Erasmus Irodájára. (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 235-ös iroda) valamint a kitöltött pályázati űrlapot MS Word formátumban Németh Judit intézményi Erasmus koordinátornaknemeth.judit@pte.hu e-mail címre.

Pályázati dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

 • kitöltött pályázati űrlap;
 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása;
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett munkaterv vagy tanulmányi terv (maximum 1,5 oldal terjedelemben), mely tartalmazza:
  • a fogadó fél nevét és címét,
  • a tervezett tevékenység leírását,
  • a kiutazás tervezett időpontját és időtartamát,
  • a fogadó fél illetékes képviselőjének beosztását, aláírását és pecsétjét,
  • a közvetlen munkahelyi vezető nevét, aláírását.

Amennyiben ez a pályázat beadásának időpontjában nem áll rendelkezésre, akkor a mobilitás célját elegendő a pályázati űrlapon megadni.

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 4 héten belül a kar / szervezeti egység által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít javaslatot a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság felé. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése);
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A támogatott pályázókkal, az Egyetem támogatási szerződést köt.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok, illetve Németh Judit Erasmus intézményi koordinátor áll rendelkezésükre.

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Pályázati űrlap letöltése innen.