Meghívó Igazgatói Értekezletre

2014. október 1.

2014. október 7, 15.00 óra, Dékáni Tanácsterem

PTE/53086 -1/2014 (10)

M e g h í v ó

 

2014. október 7-én (kedden) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Tanácstermében tartandó

Igazgatói Értekezletre.

 

       Napirend:

1. „Professzor emeritus” cím adományozása

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

2. Kari állandó Bizottsági elnökök megválasztása

        Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

3. Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottsági tagok megválasztása

       Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

4. Szakvezetők személyének jóváhagyása

  Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

5. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

        Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

6. Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

        Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

7. A NOK által kínált magyar kurzusok indításának elfogadása

        Előadó: Dr. Komócsi András a Kurrikulum Bizottság titkára

 

8. Tanszékek  létesítése

Előadók:   Dr. Büki András  egyetemi tanár

                  Dr. Miseta Attila  egyetemi tanár

                  Dr. Tóth Kálmán  egyetemi tanár

 

9. Bejelentések

 

Szíves tájékoztatásul; a 9. napirendi pont után rövid technikai szünetet követően kezdődik a Klinikai Központ Tanácsülése.

 

Az 5., 6., 8. napirendi pontok anyaga ezen a linken 2014. október 2. –tól tekinthető meg. A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

      

       Pécs, 2014. október 1.

 

       Üdvözlettel:

 

       Dr. Miseta Attila s.k

      dékán