Meghívó Kari Tanácsülésre

2014. október 3.

M e g h í v ó

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsának

2014. október 9-én (csütörtökön) 15.00 órakor

az Orvostudományi Kar Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) tantermében tartandó ülésére.

 

Napirend:

1. „Professzor emeritus” cím adományozása

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

2. Kari állandó Bizottsági elnökök megválasztása

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

3. Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottsági tagok megválasztása

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

4. Szakvezetők személyének jóváhagyása

Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

5. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása

Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

6. Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása

Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

7. A NOK által kínált magyar kurzusok indításának elfogadása

Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

8.  Tanszékek  létesítése 

Előadók:Dr. Büki András egyetemi tanár

Dr. Miseta Attila egyetemi tanár

Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

 

9. Bejelentések

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható