A folyamatos fejlődésben bízik a dékán

2014. október 16.


Új Dunántúli Napló - 2014-10-16 - 11. oldal

Miseta Attila szerint az anyagi háttér adott a tudományos-oktatási fejlesztésekhez

Második dékáni ciklusát kezdte meg az elmúlt hetekben Dr. Miseta Attila a pécsi orvoskar élén, miután tavasszal nagy többséggel választották meg újra.

A régi-új dékán több fejlesztést is tervez a karon, és abban bízik, hogy ebben mind az egyetem, mind a kormányzat partner lesz. Igazán nem küzd legitimációs gondokkal Dr. Miseta Attila, hiszen tavasszal az orvoskar összes véleményező testülete elsöprő többséggel támogatta dékáni pályázatát. Az egyértelmű belső támogatás mellett a régi-új dékán reményei szerint a külső körülmények is kedvezőek lesznek, hiszen több olyan fejlesztés is zöld utat kapott, amelyeket az orvoskar kezdeményezett az elmúlt négy év során. Szintén fontos szerinte, hogy nemcsak Bódis József rektorral, a rektori vezetéssel harmonikus az együttműködés, de minden karral is jó kapcsolatot tartanak fenn. A közös ügyek közé tartozik az idegen nyelvű képzések fejlesztésének kérdése, amelyek az egész Pécsi Tudományegyetem számára kitörési pontként szolgálnak, és a területben rejlő gazdasági potenciál a kormányzat érdeklődését is felkeltette. A pécsi önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem közreműködésével a közeljövőben létrehozandó Nemzetközi Képzési és Innovációs Központ elsősorban az orvoskarra járó több ezer külföldi hallgató igényeit szolgálja majd ki. Több korábban elindult beruházás pedig mostanra hoz eredményt, mondja Miseta Attila.
A legfontosabb ezek közül a 400 ágyas klinika végéhez közeledő átalakítása, amely révén egy új, modern tanterem és több szemináriumi terem áll majd a kar rendelkezésére, és szintén az oktatás terén jelent nagy előrelépést a gyakorlati oktatást forradalmasító úgynevezett SKILL labor, amely az egész országban a pécsi orvoskaron lesz a legkorszerűbb.
Emellett szükség van azonnali fejlesztésekre, felújításokra is, a szükséges infrastrukturális fejlesztések terén komoly elmaradások vannak Miseta Attila szerint, ezek orvoslása pedig szintén az új ciklus kiemelt feladatai közé tartozik. A legfontosabb ezek közül az orvoskar hallgatóit kiszolgáló Balassa-kollégium rekonstrukciója. A kar vezetése korábban nem vett részt a PPP-konstrukcióban megvalósuló kollégiumfelújítási programban, ami tekintve az ily módon felhúzott épületek költségeit, akkor jó döntésnek tűnt, ám miután más formában azóta nem jutott forrás hasonló fejlesztésekre, ma már talán más döntést hozna a jelenlegi vezetés. A kollégium felújítása ráadásul a határozott egyetemi ígéretek ellenére nem valósult meg az elmúlt években, hangsúlyozza Miseta Attila, így ezen a területen mindenképpen szükséges az előrelépés.
Az infrastrukturális fejlesztések azért is fontosak, mert a kar által elért oktatási-kutatási eredményeket csak ezek megvalósítása segítségével lehet fenntartani és továbbvinni. Az elmúlt évek során mind a magyar, mind a külföldi képzésére ki kellett rakni a megtelt táblát, hiszen a folyamatos jelentős túljelentkezés dacára a pécsi orvoskar fizikailag képtelen több hallgató fogadására. Az oktatók leterheltek, újak felvételére pedig úgy nincs lehetőség, hogy a magyar hallgatók után járó normatíva folyamatosan csökkent az elmúlt évek során, a külföldi hallgatóktól származó bevételek jelentős részét pedig az összegyetemi hiány finanszírozása emészti fel - összegez Miseta Attila. A kar vezetője abban bízik, hogy a kancellári rendszer bevezetése egyben kiszámítható gazdasági környezetet és a túlburjánzó központi bürokrácia visszanyesését jelenti majd.
A kar népszerűsége és a külföldi képzésből származó és helyben maradó bevételek emellett lehetőséget adtak előremutató kezdeményezések megvalósítására is, és az új ciklus fő feladata Miseta Attila szerint az anyagi lehetőségek átkonvertálása tudományos és oktatási eredményekre. Az egész ország jövőjére óriási veszélyt jelentő agyelszívás ellen a pécsi orvoskar is harcot kezdett, és a belső támogatási rendszer révén nem csupán fiatal tehetségeket sikerült Pécsett tartani, hanem több neves kutató is visszatért alma materébe. A régi-új dékán kiemelt feladatnak tartja a rendszer további fejlesztését többek között külföldi intézményekkel való együttműködések révén. Miseta Attila emellett amondó, hogy a dékán csupán egy ember, és az eredményeket az egyes területeken dolgozók munkája biztosíthatja. Vezetőként arra törekszik, hogy mindenki számára megadja a siker eléréséhez szükséges segítséget.

Új csapat az új ciklusra
Bár Miseta Attila újabb négy évre kapott felhatalmazást, az orvoskar vezetése több ponton átalakul. Dr. Ertl Tibor eddigi általános dékánhelyettes mellett az új dékáni vezetés tagja marad az oktatási helyettes Dr. Czopf László. Az új vezetők között van a tudományos területért felelő Dr. Nyitrai Miklós, a külkapcsolatok és diákjóléti ügyek pedig Dr. Tényi Tamáshoz tartoznak.