Meghívó a Tanári Testület ülésére

2014. november 11.

2014. november 19, 18.00, Pezsgőház Étterem

V Á L T O Z Á S!

 

Tisztelt Tanártársam!

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Tanári Testületének következő ülését

2014. november 19-én (szerdán) 18 órai kezdettel tartjuk

Dékán úr meghívása alapján

a Pezsgőház Étteremben (Szent István tér 12.),

melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1.Tájékoztató a Kar helyzetéről.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

2. A MAB helyzete.

Előadó: Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár, akadémikus

 

3. Bejelentések, kérdések, javaslatok.

 

A megbeszélést követően kerül sor a vacsorára, majd az Általános Orvostudományi Kar borának kiválasztására.

 

Kérem, hogy részvételi szándékát a Dékáni Hivatalnak folyó évi november 17-ig (telefon: 536-200, 35412, e-mail: dekani.hivatal@aok.pte.hu) szíveskedjék jelezni.

 

Pécs, 2014. november 11.

 

                                             Kollegiális üdvözlettel:

                                                                      Dr. Bauer Miklós s.k.

                                                                                 a Tanári Testület elnöke