Állatkísérleteket végző intézetek vezetőinek figyelmébe

2014. november 12.

 

Tisztelt Intézetvezető Asszony!

Tisztelt Intézetvezető Úr!

 

A Kormány állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) számú rendelete 2013. április 15-én lépett hatályba, és az alábbi két fő kérdésben követel meg határidős feladatot az állatkísérletet végző intézményektől:

1. Állatházak állategészségügyi engedélyeztetése: 

Legkésőbb 2015. április 15-ig újra kell engedélyeztetni az állatházak működtetését, biztosítva a rendeletben előírt tartási követelményeket. A fenti dátumot követően csak új engedély birtokában működhetnek állatházak.

 

2. Minőségbiztosítási (oktatási) kérdések:

A rendelet előírja, hogy a személyzetnek megfelelő képzésben és oktatáson kell részt vennie az alábbi tevékenységek bármelyikének végzését megelőzően: a) állat gondozása; b) állaton végzett kísérlet; c) kísérlet és projekt megtervezése; d) állat leölése. A fenti tevékenységek folytatásához a helyi igényeknek megfelelően vezetett elméleti és gyakorlati oktatáson kell részt venni, melynek végén sikeres szóbeli és gyakorlati vizsgát kell tenni a Munkahelyi Állatjóléti Bizottság (MÁB) előtt. A MÁB tanúsítványt ad ki a sikeres vizsgáról.

Annak a személynek, aki a rendelet hatálybalépésekor (2013. április 15.) a fenti tevékenységekhez kapcsolódó munkakörben igazolhatóan legalább 5 évet eltöltött, a szakértelmét igazoltnak kell tekinteni, így oktatás és vizsga nélkül is jogosult az említett tevékenységek felügyelet nélküli végzésére. Az így megszerzett jogosultságról a MÁB tanúsítványt ad ki.

Annak a személynek, aki a rendelet hatálybalépésekor (2013. április 15.) a fenti tevékenységekhez kapcsolódó munkakörben igazolhatóan legalább 2, de kevesebb, mint 5 évet eltöltött, és nem rendelkezik az előírt bizonyítvánnyal, a rendelet hatályba lépésétől számított 3 éven belül meg kell azt szereznie. Ez alatt az idő alatt a munkakört az addigi jogosultságai változatlanul hagyása mellett betöltheti.

A rendelet 35. § (4)–(5) bekezdések szerinti tanfolyammal vagy képzéssel egyenértékű, de nem akkreditált képzésekről 2014. december 31-ig kiállított bizonyítvány a 35. § (4) és (5) bekezdése szerinti bizonyítványnak tekintendő.

 

A MÁB fentiekben ismertetett kötelezettségéből fakadóan kérjük, hogy az Ön által vezetett intézetben jelenleg állatkísérletben érintett valamennyi dolgozó alábbi adatait szíveskedjen elektronikus formában a mab@pte.hu e-mail címre 2014. november 30-ig megküldeni.

A kért adatok az alábbiak:

-          a dolgozó neve

-          legmagasabb iskolai végzettsége

-          állatkísérletben való részvételének szintje (állatkísérletet tervező, állatkísérletet végző, állatkísérletben asszisztensként résztvevő, állatgondozó)

-          állatkísérlet végzésére szóló tanfolyami végzettsége (ha van)

-          állatkísérletekben való részvétel munkaköri leírással igazolható kezdetének pontos dátuma

-          a dolgozó telefonos és elektronikus elérhetősége

 

 

Szíves együttműködésére számítva, üdvözlettel:

 

Dr. Hernádi István sk.

a PTE MÁB elnöke

 

Dr. Lantos János sk.

az ÁTET tagja,
a PTE MÁB állandó tanácsadója