„Neuropeptid-közvetített neurális, vaszkuláris és immunmechanizmusok komplex vizsgálata"- TÁMOP pályázat sajtótájékoztatója

2014. november 24.

TÁMOP-4.2.2.A.-11/1/KONV-2012-0024 sz. pályázat

A Pécsi Tudományegyetem egyik kiemelt, 27 hónap futamidejű projektje a végéhez közeledik, ez alkalomból 2014.11.27-28-án kerül megrendezésre a záró rendezvény, valamint az ezzel egybekötött Laser Doppler Users Meeting.

 

A projekt kutatási eredményei

 

A pályázat indulásakor célul tűztük ki a gyulladással, fájdalommal, degeneratív és kóros érszabályozási folyamatokkal járó betegségek kórélettani mechanizmusainak felderítését. E kutatómunkák azért indokoltak és időszerűek, mert e népbetegségek egy részének a kezelésére nincs hatékony terápiás eszköz, vagy a jelenlegi gyógyszerek a súlyos mellékhatások miatt nem jelentenek tartós megoldást. Ezekben a krónikus betegségekben az ideg-immun interakciók szerepének, az érzőideg-végződésekből felszabaduló peptid szerkezetű jelátvivő molekulák hatásait térképeztük fel, eredményeink hozzájárultak új gyógyszerfejlesztési célpontok azonosításához.

A pályázat két éve alatt számos új, lehetséges gyógyszercélpontot azonosítottunk. Bizonyítottuk, hogy a hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) nevű neuropeptid jelentős szerepet játszik az ízületi gyulladás és a migrén kialakulásában, valamint hogy a neurokinin 1 (NK1) receptor gátlása jótékony hatású lehet bélgyulladásban. Új állatkísérletes modellt állítottunk fel komplex regionális fájdalom szindróma vizsgálatára. A kapszaicin-érzékeny érző-idegek fontos szabályozó szerepéről számoltunk be számos gyulladás- és fájdalommodellben, valamint leírtuk, hogy a legújabban felfedezett hemokinin-1 a tüdőben gyulladásos sejtek aktivitását növeli. Igazoltuk egy másik neuropeptid, a szomatosztatin protektív szerepét szisztémás gyulladásos állatmodelljében és klinikai mintákban egyaránt.

A 2012. október 1-jétől futó projektben a Pécsi Tudományegyetemről összesen 128 fő vett részt a szakmai megvalósításban, számos külső szakértő mellett, valamint két konzorciumi partner, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont segítette a kutatómunkát.

Kutatóink a pályázati támogatásnak köszönhetően 55 hazai, külföldi konferencián, tudományos találkozón vehettek részt, ahol poszterekkel, előadásokkal képviselték egyetemünket.

A kutatási eredményekből 6 szabadalmi bejelentés született.

 

Szakmai vezető: Tamasikné Dr. Helyes Zsuzsanna

További információ:

Prágay-Szabó Orsolya projekt menedzser

e-mail: pragay-szabo.orsolya@pte.hu

 

Dokumentum(ok)

  • sajtokozlemeny_zarokonf_TAMOP422A_0024.doc

    .doc

    download
  • Closing_Conf_invitation_final.pdf

    .pdf

    download