Egyre bővül a P3 klaszter a Dél-Dunántúlon

2014. november 26.


weborvos.hu - 2014-11-25 

A klaszter és az üzleti hálózatosodás Magyarországon, főleg a kis- és közepes vállalkozások esetében viszonylag új fogalom. A Pannon Pharmacologiai Pólus Klaszter a Dél-Dunántúli Régióban az egészségipar, a humán orvostudományi kutatás, az egészségipari-gyógyszeripari innováció és a felnőttképzés területeihez szolgáltatással vagy termékkel kapcsolódó vállalkozások és szervezetek önkéntes együttműködése, mely a közös céljaik elérése érdekében jött létre.A klaszter a tagság számára hat workshopot (200 résztvevővel), a résztvevő orvosoknak és koordinátoroknak (70 fő) három akkreditált, a klinikai módszerek javításával kapcsolatos ún. GCP-képzést szervezett, miközben aktív kapcsolatot alakított ki a PTE ÁOK klinikai vizsgálatokért felelős részlegével. A régió szereplői pedig egy nemzetközi- és egy klaszterkonferencián bővíthették szakmai tudásukat és kapcsolati hálójukat.

http://weborvos.hu/regionalis_hirek/egyre_bovul_a_p3_klaszter/219183/