Átvették oklevelüket az MTA új doktorai

2014. december 5.

Kilencven kutató vehette át az MTA doktora cím megszerzését tanúsító oklevelét a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Dísztermében. Az akadémiai intézményrendszer megújításával összhangban módosított doktori szabályzat az egyszerűsített ügymenet mellett szigorúbb, ugyanakkor átláthatóbb követelményekhez kötötte az egyes szakterületek legkiválóbb kutatóinak teljesítményét elismerő cím megszerzését. 2013 őszétől külön kötetben is elérhetők azok a követelmények, amelyeket az aspiránsoknak teljesíteniük kell az MTA doktora cím eléréséhez.

Lovász László, az MTA elnöke kiemelte: a cím megszerzésével tudományos pályájuk fontos mérföldkövéhez érkeztek az MTA új doktorai „Önök vezető kutatók, akiknek egyúttal az is felelősségük, hogy hazánkban továbbra is magas minőségű kutatások folyjanak, illetve ezek színvonala tovább emelkedjen" – hangsúlyozta Lovász László. Az akadémia elnöke cselekvő közéleti szerepvállalásra biztatta és arra kérte a jelenlévőket, bátran foglaljanak állást tudományos kérdésekben is. Közös létérdeknek nevezte a tudományos utánpótlásképzésben való aktív részvételt, illetve a tudományos eredmények közvetítését a társadalom felé.

Az MTA doktora cím az MTA kutatóintézet-hálózatában és a felsőoktatási intézményekben a tudományos előmenetel feltétele, továbbá a cím birtokosai választhatóak az MTA köztestületének levelező és rendes tagjaivá. Az Akadémia kínálta kutatói pályaívet és így az új kutatási eredményeket támogató rendszer sikerességét mutatja, hogy az MTA doktorai között már több mint 50%-os arányban képviseltetik magukat a korábban Bolyai-ösztöndíjat nyert kutatók. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj célja, hogy tudományos munkájukban vagy azzal egyenértékű, a kutatási témájukban létrehozott alkotás elkészítésében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülésben támogassa bármely tudományterület 45 évnél fiatalabb képviselőit.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának új MTA doktorai: Ábrahám István, Kiss István és Wittmann István.

A Kar vezetése szívből gratulál az előmenetelhez és további sikeres munkát kíván!

http://mta.hu/mta_hirei/atvettek-okleveiket-az-mta-uj-doktorai-135532/