HEAd’15-Felhívás

2014. december 15.

Higher Education Advances (HEAd’15) Nemzetközi Felsőoktatási Konferencia, Valencia, 2015. június 24-26.

Tisztelt Kollégák!

Előnyös lenne a Karunkon, Egyetemünkön használt innovatív, sikeres, széleskörű érdeklődésre számot tartó oktatási, oktatásszervezési technikák (pl. CLIL, team based learning, feedback módszerek, hallgatói öntevékeny tanulás, demonstrátori rendszer, peer instructed learning, anamnézis csoportok, MediSkills Lab, szituációs versenyek, elektronikus tananyagok) tapasztalatainak nemzetközi szintű bemutatása, majd publikálása, akár a Bölcsészettudományi Karral együttműködve is. A témák tanulmányozására motiváljunk tudományos diákkör keretében ilyen érdeklődésű hallgatókat vagy Ph.D. hallgatókat.

Üdvözlettel:

dr. Czopf László
oktatási dékánhelyettes
PTE ÁOK

Dokumentum(ok)