In memoriam Dr. Csaba Imre

2014. december 18.

A gyászoló család, a Pécsi Tudományegyetem, a PTE Általános Orvostudományi Kara és Klinikai Központja mély megrendüléssel tudatja, hogy

Dr. Csaba Imre
professzor

a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának volt igazgatója,

a ma élő szülészek generációinak tanítómestere

2014. december 9-én 88 éves korában elhunyt.

Személyében a család szerető férjet, édesapát, nagyapát, szakterületének elismert művelőjét,

az Egyetem megbecsült professzorát, a betegek fáradhatatlan gyógyítóját, hallgatóinak elhivatott oktatóját gyászoljuk.

Az elhunytat a Pécsi Tudományegyetem, a PTE Általános Orvostudományi Kara és Klinikai Központja saját halottjának tekinti.

Búcsúztatása 2014. december 29-én 15 órakor lesz a Pécsi Központi Temető Dísztermében.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.

 

 

In memoriam

Dr. Csaba Imre

egyetemi tanár

1926 - 2014

 

2014. december 9-én elhunyt Csaba Imre professzor a Pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika volt igazgatója, a ma élő szülészek generációinak tanítómestere. 

1926. november 2-án született Tolnán, ahol az általános iskolát végezte, majd Szekszárdon a Garay Gimnáziumban érettségizett.  1945-ben felvették a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. Egyetemi évei alatt a Biofizikai Intézetben Ernst Jenő professzor mellett volt demonstrátor. 1951-ben az egyetem elvégzése után került a Lajos László professzor vezette Szülészeti Klinikára, ahol nyugdíjazásáig dolgozott; 1975 és 1991 között, tizenhat évig a klinika igazgatójaként. 

            1962 és 1965 között a Szovjetunió Összszövetségi Szülészeti és Nőgyógyászati Kutatóintézetében dolgozott az MTA aspiránsaként. Itt védte meg kandidátusi disszertációját. Minden új módszer iránt fogékony volt. Ő honosította meg a laparoscopos műtéteket a klinikán, a lézer használatát a különböző típusú műtéteknél, lelkesen támogatta az epidurális anesztézia bevezetését, amit ezt követően a kismamák széles körében alkalmaztak jó eredménnyel. Vezetésével került sor Magyarországon az IVF program elindítására, és a klinikán született az első magyar lombikbébi.

Tudományos munkásságát több mint 300 közlemény, egyetemi jegyzet és számos könyvrészlet fémjelzi. Lelkes oktató volt, mindig nagy hangsúlyt fektetett a fiatalok képzésére, továbbképzésére. Szakmai munkáját számos állami, valamint a különböző szakmai társaságok által adományozott kitüntetéssel ismerték el. Több külföldi társaság választotta tiszteletbeli tagjává.

             Egész munkássága alatt a legfőbb szempont számára a betegek érdeke volt. Mindent megtett azért, hogy a klinika betegei a lehető legjobb ellátást kapják, amit a körülmények lehetővé tettek. Mindig harcolt azért, hogy a betegellátás körülményei javuljanak. Munkatársaival szemben szigorú volt, keményen megkövetelte a magas színvonalú munkát, amiben maga mutatott példát. Amikor azonban valamilyen megoldandó problémával –legyen az személyes vagy hivatalos- fordultak hozzá, mindent megtett azért, hogy segítsen a probléma megoldásában. Munkatársaiért minden fórumon kiállt és képviselte érdekeiket. Tanítványai közül több professzor és osztályvezető főorvos került ki.

            Szellemi frissességét megőrizve nyomon követte a klinika tevékenységét, ez év tavaszán még részt vett a Magyar Nőorvos Társaság Jubileumi Nagygyűlésén, Pécsett, ahol életműve elismeréseként Semmelweis Díjjal tüntették ki.

            Eltávozott közülünk a magyar szülészet doyenje, szülész nemzedékek tanítója. Neve és munkássága kitörölhetetlenül belevésődött a magyar szülészet-nőgyógyászat aranykönyvébe. Szellemisége előtt tisztelegve, emlékét kegyelettel megőrizzük.

 

                                                          PTE Általános Orvostudományi Kar

                                                              PTE Klinikai Központ

PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika