Meghívó Igazgatói Értekezletre és KK Tanácsülésre

2015. január 20.

2015. január 27, 15.00 óra, Dékáni Tanácsterem

M e g h í v ó

a 2015. január 27-én (kedden) 15:00 órakor

az Általános Orvostudományi Kar Tanácstermében tartandó összevont

Igazgatói Értekezletre és Klinikai Központ Tanácsülésre

                                                                                         

 

Napirend

1. Kancellári bemutatkozás
Előterjesztő: Jenei Zoltán kancellár

2. Tanszékvezetői pályázatok véleményezése
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

3. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Gerlinger Imre egyetemi tanár

4. Farmakognóziai Tanszék átminősítése Farmakognóziai Intézetté
Előterjesztő: Dr. Deli József egyetemi tanár

5. A HIV decentrum bemutatása
Előterjesztő: Dr. Feiszt Zsófia klinikai orvos

6. Tájékoztató a Klinikai Központ működéséről
Előterjesztő: Dr. Decsi Tamás főigazgató

7. A 2015. évi gazdálkodás tervezése
Előterjesztő: Dr. Ivády Vilmos főigazgató helyettes

8. Bejelentések

 

A 2. napirendi pont anyaga a www.aok.pte.hu honlapon tekinthető meg 2015. január 22-étől. 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2015. január 20.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila sk.

Dr. Decsi Tamás sk.

dékán

főigazgató