Talált tárgyak az ÁOK-n

2015. február 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Talált tárgyak kezelése a PTE Általános Orvostudományi Karán

Az Általános Orvostudományi Kar Szigeti úti tömb területén talált tárgyakat az ÁOK Elméleti Tömb Szigeti úti főbejáratánál található porta „talált tárgyak” felirattal ellátott ablakánál kell leadni. A portaszolgálat munkatársa a tárgyról és a leadás körülményeiről az eljárásrend melléklete alapján, az átadó és az átvevő aláírásával hitelesített jegyzőkönyvet vesz fel, majd a tárgyat az eljárásrend mellékletében megadott adatokkal nyilvántartásba veszi.

Eljárásrend a talált tárgyak kezeléséről a PTE Általános Orvostudományi Karán