Meghívó Igazgatói Értekezletre és Klinikai Központ Tanácsülésre

2015. április 8.

2015. április 14, 15.00 óra, Dékáni Tanácsterem

Meghívó

 

a 2015. április 14-én (kedden) 15:00 órakor

az Általános Orvostudományi Kar Tanácstermében tartandó összevont

Igazgatói Értekezletre és Klinikai Központ Tanácsülésre

 

 

Napirend

 

1. Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

2. Professor Emeritus/Professor Emerita  cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

3. Honoris Causa cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Biró Zsolt egyetemi tanár

4. Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Vereczkei András egyetemi tanár
Előterjesztő: Dr. Bódis József egyetemi tanár

5. Fogorvos és Gyógyszerész Szak záróvizsga bizottsági elnökök
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

6. Neuropszichiátriai Tanszék megszüntetése és nem önálló tanszékek létrehozása a Gyermekgyógyászati Klinikán
Előterjesztő: Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár

7. A 2015/2016. tanév időbeosztása
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

8. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2. sz. mellékletének módosítása
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

9. A 2015/2016. tanév kurrikulumainak elfogadása
Előterjesztő: dr. Czirják László egyetemi tanár

10. Fogorvos Szak kurrikulumának módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Ákos egyetemi docens

11. A PTE ÁOK szakterületi grémiumvezetői által javasolt új szakképzőhelyek
Eőterjesztő: Dr. Ertl Tibor általános, szak- és továbbképzési dékánhelyettes

12. Bajnóczky-díj alapítása
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

13. Kitüntetéses doktorrá avatás
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

14. A PTE ÁOK 2015. évi költségvetése
Előterjesztő: Porvay Péter gazdasági igazgató

15. Tájékoztató a megyei egészségügyi egyeztetés előrehaladásáról
Előterjesztő: Dr. Decsi Tamás főigazgató

16. A Klinikai Központ 2015. évi gazdasági terve
Előterjesztő: Dr. Ivády Vilmos gazdálkodási koordinációért felelős főigazgató-helyettes

17. Bejelentések
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

Az 1., 9., 12. napirendi pontok anyagait a beérkezést követően azonnal közzétesszük a www.aok.pte.hu honlapon.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni.

 

Pécs, 2015. április 8.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila sk.

Dr. Decsi Tamás sk.

dékán

főigazgató

 

 

Dokumentum(ok)

  • igazgatoiertekezlet_meghivo_20150414.doc

    .doc

    download