Pannon Tudományos Nap

2015. április 15.

Nagykanizsa, 2015. október 15.

FELHÍVÁS

Pannon Tudományos Nap
Nagykanizsa, 2015. október 15.

 

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának 2015-ben is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont.

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket.

Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat előadást.

A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is sor kerül. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2014-ben vagy 2015-ben szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni.

A szervezőbizottság a két legjobb PhD munkát 100 ‑ 100 eFt jutalomban részesíti.

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók 2015. június 30-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát elektronikus formában a PAB területén a pab@tab.mta.hu illetve a VEAB területén a veab@tab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2015. szeptember 15-ig értesítjük.

Jelentkezési határidő előadások tartására:
2015. június 30.