Dr. Blasszauer Béla Emlékülés

2015. április 23.

Dr. Blasszauer Béla Emlékülés
Emberi méltóság születéstől halálig
Dr. Blasszauer Béla bioetikus munkássága és szellemi öröksége

Időpont: 2015. május 15. 14.00 – 17.30

Helyszín: PTE ÁOK Központi Épület, Dékáni Tanácsterem I. emelet
(Pécs, Szigeti út 12.)
Szervező: PTE AOK CSOI Hospice - Palliatív Tanszék, Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány
Védnök: Dr. Miseta Attila dékán

 

14.00 - Köszöntő Dr. Miseta Attila dékán, Dr. Csikós Ágnes

14.10 - Emlékezés Sir-re
Dr. Vereczkei Lajos egyetemi tanár, PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

14.25 - Barátságunk története 1967-2014
Dr. Lénárd László egyetemi tanár, PTE ÁOK Élettani Intézet

14.40 - „A nővér is ember”
Rozsos Erzsébet ápolásetikus

14.55 - Blasszauer Bélával Dubrovnikban
Dr. Sándor Judit egyetemi tanár, CEU Közép-európai Egyetem

15.10 - Emlékeim Blasszauer Béláról
Dr. Kovács József egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet

15.25 - Megbeszélés

15.40 - Szünet

16.00 - Nyomot hagyni a világban
Dr. Füzesi Zsuzsanna egyetemi tanár, PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

16.15 - Blasszauer tanár úr a Családorvostani Intézet munkatársa
Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár, PTE ÁOK Családorvostani Intézet

16.35 - Blasszauer-iskola: "unokák" és "dédunokák”
Dr. Jakab Tibor egyetemi adjunktus, PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

16.50 - „A határ a csillagos ég”
Dr. Csikós Ágnes egyetemi adjunktus, PTE ÁOK CSOI, Hospice-Palliatív Tanszék

17.05 - Megbeszélés

17.20 - Zárás

Dokumentum(ok)