Meghívó Igazgatói Értekezletre

2015. május 12.

2015. május 19, 15.00 óra

Meghívó

 

a 2015. május 19-én (kedden) 15:00 órakor

az Általános Orvostudományi Kar Tanácstermében tartandó

Igazgatói Értekezletre

 

 

Napirend

1. Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

​2. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán és Dr. Szabados Sándor egyetemi tanár

3. PTE bizottságokba delegált tagok elfogadása
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

4. Általános Orvos Szak záróvizsga bizottsági elnökök elfogadása
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

5. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2. sz. mellékletének módosítása
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

6. Bejelentések
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

Az 1. napirendi pont anyaga 2015. május 14-től elérhető a www.aok.pte.hu honlapon.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen szíveskedjen megjelenni.

 

 

Pécs, 2015. május 12.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila sk.
dékán