Meghívó Kari Tanács ülésre

2015. május 13.

IV. sz. tanterem

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsának

2015. május 21-én (csütörtök) 15:00 órakor

az Általános Orvostudományi Kar Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) tantermében tartandó ülésére

 

 

Napirend

 

1. Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

2. Címzetes egyetemi docensi cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán és Dr. Szabados Sándor egyetemi tanár

3. PTE bizottságokba delegált tagok elfogadása
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

4. Általános Orvos Szak záróvizsga bizottsági elnökök elfogadása
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

5. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat 2. sz. mellékletének módosítása
Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

6. Bejelentések
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

Az 1. és 5. napirendi pontok anyagát a beérkezést követően azonnal elérhetővé tesszük a www.aok.pte.hu honlapon. A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy szíveskedjen az ülésen megjelenni.

 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy 2015. június 18-án újabb Kari Tanács ülést tartunk.

 

Pécs, 2015. május 13.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila
dékán

 

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható