A Richter Talentum Alapítvány ösztöndíja a 2015/16-os tanévre

2015. május 18.

 

A Richter Gedeon NyRt., mint az egyetlen független magyar gyógyszergyár, társadalmi szerepvállalásában mindig is kiemelkedő jelentőséget tulajdonított a természettudományos oktatás/képzés támogatásának.

A Richter Gedeon NyRt. számára fontos a tehetséges fiatalok megtalálása, illetve a tehetséggondozás. Ezért hívták életre a „Talentum Alapítványt”, melynek alapító okiratában az alábbi módon fogalmazták meg az alapítvány célkitűzéseit:

„Az Alapítvány célja és tevékenysége:

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény 26.§.c.) pont 3. és 4. pontjának hatálya alá tartozó tudományos és kutatási tevékenységet, valamint nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztési tevékenységet végez.

A tudományos és kutatási tevékenység körében az alapítvány – pályázati eljárás keretében – támogatni kívánja az olyan tehetséges 35 év alatti korú fiatalok graduális és posztgraduális tanulmányait, akik a tanulmányok eredményes elvégzését követően a magyar gyógyszeripar sikeres szakemberei, kutatói lehetnek.

Ezt meghaladóan az Alapítvány – ugyancsak pályázati eljárás keretében – támogatni kívánja azoknak az egyetemeknek és egyéb oktatási intézményeknek a tevékenységét, amelyek a sikeresen pályázó fiatalok képzését végzik.„

A „Talentum Alapítvány” a posztgraduális képzésben résztvevőknek az elmúlt 6 évben már nyújtott támogatást a tanulmányok folytatásához, és a 2015/2016. tanévtől ismét támogatni szeretné ösztöndíj formájában az ősztől PhD. tanulmányaikat elkezdő hallgatókat, akik tanulmányi eredményeik alapján arra érdemesek.

Részletek a csatolmányban.

Dokumentum(ok)