Az aktuális kihívásra reagálnak

2015. június 29.

Új Dunántúli Napló - 2015-06-29 - 11. oldal


Kulcsszerepet játszik a napról napra súlyosbodó menekültválság által jelentett egészségügyi kockázatok felmérésében és kezelésében egy pécsi munkacsoport. A pécsi specialitásnak számító migrációs- egészségügy az egyik legfontosabb egészségügyi diszciplínává vált az új népvándorlás idején.

Nem unatkozik az a dr. Szilárd István által vezetett pécsi munkacsoport, amely a csupán néhány éves múltra visszatekintő migrációs egészségügy kutatásában játszik nemzetközi szinten is meghatározó szerepet. A PTE ÁOK Műveleti Medicina Tanszékének oktatóit és kutatóit tömörítő csoport figyelemmel kíséri a befogadóállomásokon és a határokon kialakult közegészségügyi helyzetet, és tanácsokkal, javaslatokkal segíti a migránsok számának ugrásszerű növekedése miatt egyre túlterheltebb hatóságok és szervezetek munkáját.
A bevándorlás rövid és hosszú távú egészségügyi hatásait vizsgáló migrációs-egészségügy olyannyira új terület, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is csupán néhány éve kezdett önállóan foglalkozni vele. A diszciplína arra az alapvető felismerésre épül, hogy a radikálisan eltérő egészségkultúrák találkozása komoly kihívást jelent a befogadó országok egészségügyi ellátórendszere számára, és a bevándorlók folyamatosan növekvő száma megköveteli egy speciális tudásanyag kialakítását és az ezt ismerő szakemberek képzését. A területtel nemzetközi szinten is az elsők között kezdett el foglalkozni az Egészségügyi Világszervezet programjaiban több évtizede szerepet vállaló dr. Szilárd István, és az általa vezetett munkacsoport a WHO kiemelt partnere ezen a területen. Ennek részeként Pécsett szerkesztik a szervezet migrációs hírlevelét, és a pécsi szakemberek feladata az Európai Unió egész területére kiterjedő migrációs-egészségügyi adatbázis létrehozásában való részvétel is.
Bár a bevándorlás évek óta fontos téma az unióban, a migránsok számának ugrásszerű növekedése jól láthatóan váratlanul érte mind az EU döntéshozó testületeit, mind az egyes nemzeti kormányokat. Ebben a feszült helyzetben kiemelt fontosságú a józan, megalapozott szakmai vélemények megjelenése is a közbeszédben és a döntéshozatalban, főleg úgy, hogy a migráció egészségügyi aspektusairól egyelőre leginkább rémhíreket hallottunk, nem pedig szakértői véleményeket.