Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2015

2015. november 4.


Gyógyszerészet - 2015-11-03 - 628,629,630. oldal


A Magyar Tudományos Akadémia Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottsága, mely idén ünnepli alapításának 20. évfordulóját, 2015. szeptember 17-18-án Herceghalmon, az Abacus Business & Wellness Hotelben rendezte meg a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpóziumot. A rendezvényen 91 regisztrált résztvevő volt jelen, összesen 22 egyetemi, akadémiai és ipari kutatóhelyet képviselve.

Megnyitó, díjátadások
A szimpózium Greiner Istvánnak, a Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság újraválasztott elnökének köszöntőjével kezdődött. A megnyitón került átadásra a ,Magyar Gyógyszerkutatásért" díj, melyet idén Fogassy Elemér, a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszékének emeritus professzora vehetett át az enantiomer elválasztás és a királis felismerés területén végzett, nemzetközileg is magasra értékelt tudományos tevékenységének és a magyar gyógyszeripar érdekében folytatott több évtizedes munkásságának el ismeréseként.
Ezt követően került sor az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet által a 2014. áprilisi. és 2015. március 31. között sikeresen megvédett Ph.D. dolgozatot készítők számára kiírt pályázat eredményhirdetésére. A díj elnyerésére kiemelkedő számú, összesen 17 pályázót érkezett, melyek mindegyike igen magas színvonalú tudományos munkát képviselt, ezért az alapítvány kuratóriuma két díjat osztott ki. Az idei győztes Rozmer Zsuzsanna (PTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet) és Gyarmati Benjámin Sándor (BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék) lett. A díjazottak Fülöp Ferenctől, az alapítvány kuratóriumának elnökétől és Takácsné Novák Krisztina alapító tagtól vehették át az oklevelüket, valamint a 100.000 forint kutatási támogatást.

Tudományos program

A kétnapos program során 21 tudományos előadás hangzott el gyógyszerkémiai és gyógyszertechnológiai témákból. Külön kiemeljük, hogy idén is számos fiatal kutató kolléga előadása szerepelt a programban, mellyel a munkabizottság szakmai fejlődésüket kívánja elősegíteni, emellett az üléselnöki teendőket is a fiatal generációhoz tartozó kutatók látták el. Az előadások elhangzásuk sorrendjében kerülnek felsorolásra:
- Kertész István, Enyedi Kata Nóra, Máté Gábor, Mező Gábor, Trencsényi György (DE Nukleáris Medicina Intézet): Gallium-68 jelölt aminopeptidáz N szelektív ciklikus peptidek, mint új angiogenetikus PET ligandumok
- Démuth Balázs, Nagy Zsombor, Marosi György (BME
Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Elektrosztatikusan szálképzett anyagok tablettázhatóságának vizsgálata kísérlettervezés segítségével
- Hetényi Anasztázia, Németh Lukács, Wéber Edit, Szakonyi Gerda, Winter Zoltán, Jósvay Katalin, Oláh Zoltán, Martinek Tamás (SZTE Gyógyszeranalitikai Intézet): Vanilloid ligandumok hatása a TRPV1 fájdalom receptor szabályzására
- Bana Péter, Greiner István (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Érdekes tapasztalatok a 2-es helyzetben szubsztituált piridinszármazékok mikrohullámú reakcióiban
- Sipos Péter, Dér Katalin, Szabóné Révész Piroska (SZTE Gyógyszertechnológiai Intézet): Célzott gyógyszerbevitelt biztosító nanoméretű gyógyszerhordozó rendszerek szerkezeti és in vivo vizsgálata
- Szikra Dezső, Nagy Gábor, Nagy Tamás, Trencsényi György (ScanoMed Orvosi, Diagnosztikai, Kutató és Oktató Kft.): 68Gallium-mikrofluidika
- Szabó Péter, Sebe István, Zelkó Romána (SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet): Orodiszperz tabletták formulálása rossz vízoldékonyságú hatóanyagokat tartalmazó polimer mikroszálakból
- Ferenczy György, Keserű György Miklós (MTA Természettudományi Kutatóközpont): A fragmens alapú gyógyszerkutatás termodinamikai háttere
- Lázár József (Richter Gedeon Nyrt.): Adalimumab szabadalom kerülő készítményformulák fejlesztése
- Horváth Péter, Kiss Eszter, Kovács Zsófia (SE Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Gyógyszermolekulák DNS kötődésének vizsgálata kiroptikai módszerekkel
- Hirsch Edit, Pataki Hajnalka (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Biotechnológiai folyamatok Raman alapú szabályozása
- Gyarmati Benjámin Sándor (BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék): Redox- és pH-érzékeny poli(aszparaginsav) gélek: kémiai szerkezet és szabályozható válaszreakciók
- Szente Lajos (Cyclolab Kft.): A hidroxipropil-bétaciklodextrin mint "Orphan Drug": a krónikus kezelés eredményei és mellékhatásai
- Georgiádes Ádám Ötvös Sándor, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet): Gyógyszerkémiai paramétertér bővítése áramlásos technikával - aromás azovegyületek szelektív szintézise
- Makara Gergely, Gerencsér János, Fekete Szabolcs (Comlnnex Zrt.): Szerves kémia három dimenzióban
- Kuzma Mónika, Nyúl Eszter, Lakatos Sándor, Perjési Pál (PTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet): Szalicilátok és kapszaicinoidok vékonybél-metabolizmusának vizsgálata in vivo patkány modellen
- Keglevich Péter, Hazai László, Szántay Csaba (BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék): Gyógyászatilag várhatóan hatékony vindolin- és vinblasztinszármazékok előállítása
- Huber Imre, Zupkó István, Gulyás-Fekete Gergely, Perjési Pál (PTE Gyógyszerészi Kémiai Intézet): N-Szubsztituált-3-metoxikarboni1-4-piperidonok szintetikus alkalmazásai
- Trencsényi György, Bay Péter, Vida András, Nagy Gábor, Angyal János, Kertész István (DE Nukleáris Medicina Intézet): Melanoma tumorok in vivo vizsgálata Ga-68 jelölt NODAGA-PCA radiotracerrel
- Mándity István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai
Intézet): Foldamerek gyógyszerkémiai vonatkozásai
- Sebe István, Fekete Áron, Ostorházi Eszter, Ötvös László, Zelkó Romána (SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet): Többrétegű, antibiotikum tartalmú nano- és m i kroszálas gyógyszerhordozó rendszer fejlesztése sebek lokális kezelésére (formulálás, in vitro és in vivo kísérletek)
A színvonalas előadásokat élénk vita követte.
A zárszó alkalmával Völgyi Gergely, a munkabizottság titkára köszönetet mondott az előadóknak, a támogatóknak, valamint a szervezőknek a sikeres szimpózium lebonyolításáért.

Társasági program
Hagyományőrző módon a szimpózium első napjának estéjén került sor immár 18. alkalommal az "Esti beszélgetés" programra, melynek keretében a gyógyszerkutatás és gyógyszeripar kiemelkedő, már elhunyt személyiségeiről emlékezünk meg. Az est háziasszonya Takácsné Novák Krisztina volt. Idén Harsányi Kálmán életére és munkásságára emlékeztünk, melyet Domány György, a Richter Gedeon Nyrt. szakértő-szaktanácsadója tartott "Harsányi Kálmán, egy élet a kémia jegyében" címmel.