Pécsi gyógyszerészi gondozási verseny

2015. november 27.

Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban – 2015. november 19.- Thromboembóliás események kezelése és megelőzése

ELŐTÉRBEN A PROBÉLMAMEGOLDÓ OKTATÁS

A korszerű egyetemi képzés alappillérei közé tartoznak az interaktív, problémamegoldó foglalkozások, melyek a hallgatóknak lehetőséget adhatnak arra, hogy órai keretek között is komplex módon gondolkozzanak közösen egy-egy témáról, összeszedve a különböző területekről szerzett addigi tudásukat. Hiszen nem elegendő külön- külön megtanulni egyes kurzusok anyagát, azt később összefüggéseiben kell látni és a gyakorlatban alkalmazni.

Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban – 2015. november 19.- Thromboembóliás események kezelése és megelőzése

A PTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézete immár ötödik alkalommal rendezte meg a „Betegtanácsadás és gyógyszerész gondozás a gyakorlatban” elnevezésű hallgatói versenyt, melynek célja, hogy az ötödéves gyógyszerészhallgatók elméleti tudásukat átültessék a gyakorlatba. Gyógyszerészhallgatóinknak a szakmai ismereteiket (gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi ismeretek stb.) alkalmazva kell a megfelelő kommunikációs eszközök beépítésével megoldaniuk egy képzeletbeli gyógyszertárban lezajló „tanesetet”.

THROMBEMBÓLIÁS ESEMÉNYEK KEZELÉSE ÉS MEGELŐZÉSE A GYÓGYSZERTÁRBAN

Az idei verseny a thrombembóliás események kezelésével és megelőzésével összefüggésbe hozható panaszokkal betérő betegek gyakorlatban is számtalanszor előforduló eseteit dolgozta fel. Az idei témakör ismét kihívás elé állította a gyógyszerészhallgatókat, hiszen korlátozott számú vény nélkül kapható termék áll rendelkezésre ilyen esetekben a patikában. Ráadásul, a helyes döntéshozatal és annak megfelelő kommunikálása is nehéz, hiszen a nem megfelelő tanácsadás akár életveszélybe is sodorhatja a beteget.

Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban – 2015. november 19.- Thromboembóliás események kezelése és megelőzése

A végzős gyógyszerészhallgatók természetesen idén sem csak saját szituációikból tanulhattak, hanem az Intézet lehetőséget nyújtott arra, hogy a szomszédos előadóteremben a hallgatótársak és az érdeklődők az eseményeket kivetítőn keresztül követhessék. Ezen kívül, idén már a szituációk az Intézetünk által kialakított tanpatikában játszódtak, ezáltal teljesen életszerűvé téve a versenyt.

Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban – 2015. november 19.- Thromboembóliás események kezelése és megelőzése

A szituációkban szereplő betegeket Dr. Etlinger Péter és Dr. Madarassy-Szűcs Anna orvos, valamint Dr. Romvári Zsófia gyógyszerész kollégák játszották. A szituációkat a „színészek” szerepjátéka szokás szerint életszerűvé tette, valamint vidám megjegyzéseikkel gondoskodtak a jó hangulatról és a versenyben résztvevő hallgatók feszültségének oldásáról. A tangyógyszertárban kialakított videó rendszernek köszönhetően a zsűri egy külön teremből figyelhette meg a gyógyszerész-beteg találkozásokat, ami nagyban hozzájárult a valósághű környezethez és egyúttal a hallgatókat sem feszélyezte, hogy figyelik őket. Hagyományokhoz híven intézetünk címzetes docense Dr. Télessy István volt a zsűri elnöke, míg Dr. Tamkovics Éva gyógyszerésznő, Prof. Dr. Pintér Erika és Prof. Dr. Botz Lajos értékelték egy előzetesen összeállított pontozólapon a hallgatókat. Az objektivitásra törekvő pontozási rendszer az információgyűjtés és információnyújtás részletessége, valamint kommunikációs szempontok és a szituációról alkotott összbenyomás alapján számszerűsítette a gyógyszerészhallgatók teljesítményét.

JÓL SZEREPELTEK A PÉCSI HALLGATÓK

A végzős pécsi gyógyszerészhallgatók lelkiismeretesen felkészültek a versenyre. A közel három óra hosszú oktatási versenyen 5 különböző szituációval találkozhattak a hallgatók, melyből mindenkinek egyet kellett megoldania. A legmagasabb pontszámot elért három hallgató vehetett részt a verseny döntőjében, ahol a korábbiakhoz képest komplexebb „tanesetet” kellett megoldani. A zsűri számára a döntés nehéz volt, a hallgatók kiválóan szerepeltek, melyet a végső eredmények is tükröznek: döntőben nyújtott teljesítményük alapján Kriszta Gábor és Maczkó Péter megosztott első helyezettek lettek, míg Murányi Veronika Anna harmadik helyezést ért el. A zsűri és a szervezők egyöntetű véleménye, hogy a végzős pécsi gyógyszerészhallgatók felkészülten érkeztek és ügyesen kezelték a különböző patikai szituációkat és beteg típusokat.

Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban – 2015. november 19.- Thromboembóliás események kezelése és megelőzése

A legnagyobb nyeremény mindenki számára a tapasztalt, amit a verseny visszajelzésként nyújt a hallgatók és az oktatók részére arról, hogy a mindennapi, „életszerű” szituációkban hogyan teljesítenek a hallgatók, mily módon sikerül a végzést követő gyakorlati gyógyszertári munka kihívásaira való felkészítésük.

Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban – 2015. november 19.- Thromboembóliás események kezelése és megelőzése Betegtanácsadás és gyógyszerészi gondozás a gyakorlatban – 2015. november 19.- Thromboembóliás események kezelése és megelőzése

Köszönjük a zsűri tagjainak lelkes közreműködésüket, építő jellegű észrevételeiket, a színészek munkáját és nem utolsó sorban a versenyző hallgatóknak szorgos felkészülésüket és helytállásukat!

a Gyógyszerészeti Intézet munkatársai