Magyar nyelvű Orvosi Biotechnológia mesterképzés Marosvásárhelyen

2016. január 12.

Gyógyszerészet - 2016-01-11 - 760,761. oldal

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, az idén ősszel indult az egyetlen, teljesen magyar nyelven megvalósuló mesterképzés harmadik évfolyama. Ellentétben az alapképzésben történő kétnyelvű oktatással - ahol az előadások két nyelven: románul és magyarul, a gyakorlatok csak román nyelven folynak - ebben a mesterképzésben úgy az előadások, mind a gyakorlatok, szemináriumok oktatási nyelve magyar. Hogy ez, hogyan is jött létre és hogyan lehetséges? A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Karának maroknyi, de lelkes oktatóinak segítségével.
Az oktatók nagy része a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Kar, míg egy kolleganő az Orvosi Kar oktatója. Név szerint: Nagy Előd, Kolcsár Melinda, Csép Katalin, Dónáth-Nagy Gabriella, Sipos Emese docensek, valamint Hajdú-Barabás Enikő és Vancea Szende adjunktusok. Itt szeretném kiemelni, hogy a második félévben két, a szakma elismert, neves oktatója, a Pécsi Tudományegyetem két professzora: Pongrácz Judit és Németh Péter vendégelőadóként egészítik ki az oktatók listáját.