Kari Tájékoztató

2004. szeptember 13.

Kari Tájékoztató tisztségváltásról

Dr. Szekeres Júlia professzor asszony 2004. június 15-i hatállyal egyéb elfoglaltságra hivatkozva lemondott a tudományos dékánhelyettesi tisztségéről. Dr. Tóth Kálmán professzor urat bíztam meg a tudományos dékánhelyettesi feladatok ellátásával. Pécs, 2004. szeptember 13. Dr. Sümegi Balázs s.k. dékán