Astellas Pharma Kft és a PTE - ÁOK Pályázati Felhívása

2016. február 25.

 

 

 

 

Kedves Hallgatók!

Az Astellas Pharma Europe a világ 20 legnagyobb gyógyszeripari vállalata közé tartozó, világszerte 15 ezer főt foglalkoztató Astellas Pharma Inc. leányvállalata, mely tevékenységének célja az emberek életminőségének javítása világszerte.

Az Astellas Pharma Kft. (http://www.astellas.hu/) a vállalat hazai képviselőjeként és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának TDK tanácsa és tudományos dékánhelyettese kutatási pályázatot ír ki a PTE ÁOK TDK és PhD hallgatói számára.

Pályázhat minden, a PTE ÁOK-n legalább egy éve, az alapkutatásban TDK munkát végző hallgató vagy a Doktori Iskoláiban alapkutatási témával foglalkozó PhD hallgató. A kutatási téma nem megkötött, de annak az alapkutatáshoz kell kapcsolódnia.  A kutatás érdemi részét a PTE ÁOK intézeteiben vagy kutatólaboratóriumaiban, esetleg hazai kollaborációs helyszíneken kell elvégezni. Külföldön történő kutatást a pályázat nem támogat.

A pályázathoz kérjük csatolni a következő dokumentációt, amit aláírás után szkennelt formában 1 db pdf fájl formában kérünk beküldeni:

- rövid, maximum 1 oldalas önéletrajzot

- korábbi tudományos fórumon történt előadások listáját

- publikációk listáját

- a tudományos munka maximum két oldalban összefoglalt tervét, a tervezett költségvetéssel kiegészítve, az alábbi bontásban: Kutatási téma bemutatása – Kutatási terv - Elvégzendő munka - Költségvetés

- a tudományos vezető rövid támogató levelét

- aláírt nyilatkozat

Az önéletrajz az 1 oldalt ne haladja meg és tartalmazzon minden fontos díjat, elnyert pályázatot, versenyeredményt. Egy harmadik oldalon (külön oldal) kérjük a publikációk és előadások listájának feltüntetését.

A pályázat 1 fő TDK és 1 fő PhD hallgató kutatásának támogatását teszi lehetővé.

A beérkezett pályázatokról a PTE ÁOK Tudományos Diákkör vezetőjéből, a tudományos dékánhelyettes által megbízott személyből és az Astellas Pharma Kft. kijelölt képviselőjéből álló bizottság dönt.

Sikeres pályázat esetén a támogatás egyszeri összege TDK hallgató esetében 300.000 Ft, PhD hallgató esetében 500.000 Ft, amely csak a megpályázott kutatáshoz kapcsolódó kiadásokra, csak dologi keretre és meghatározott mértékben (ld. nyilatkozat) belföldi vagy külföldi konferencia-részvételre fordítható összesen egy éven keresztül.

 

Beküldési határidő: 2016. március 25. éjfél elektronikus formában az andreatamassz@gmail.com címre, Dr. Tamás Andrea pályázati koordinátornak  ASTELLAS_PTE_pályázó neve tárgy megjelöléssel és fájl megnevezéssel. Határidőn túl beérkezett pályázatokat nem fogadunk el!

 

Döntés: 2016. április 15.

A díjkiosztó időpontjáról a nyerteseket később értesítjük.

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható