Krompacher Ödön Pályázat 2016

2016. április 26.

A MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA ÉS A MAGYAR ONKOLOGUSOK TÁRSASÁGA

2016. évi pályamunka díjazására 150.000.- Ft pályadíjat tűz ki az orvostanhallgatók és a fogorvostan hallgatók számára.

A pályamunka címe: „Immunológiai folyamatok szerepe a daganatok progressziójában és terápiájában”

A pályamunka terjedelme az irodalommal és a dokumentációval együtt maximum 80 oldal lehet.

A munkán csak a jelige szerepelhet, melyhez mellékelni kell egy borítékot, rajta a jeligével, a lezárt borítékban a nevet, évfolyamot, pontos lakcímet, telefonszámot, e-mailt kell feltüntetni.

A pályamunka beadási határideje: 2016. november 30.

 

Helye: Semmelweis Egyetem
II. sz. Pathologiai Intézet
1091 Bp., Üllői út 93.

 

Díjazást elért pályázat esetén a Társaságok javaslatot tesznek a pályamunka szakdolgozat-ként való elfogadására.

 

Budapest, 2016. április 6.

MAGYAR PATHOLOGUSOK TÁRSASÁGA
és a MAGYAR ONKOLOGUSOK TÁRSASÁGA VEZETŐSÉGE