Makó András festőművész kiállítása

2016. augusztus 31.

Az Általános Orvoskar központi épületének emeleti galériájában szeptember 14-én nyílt Makó András festőművész tárlata.

Makó András: Kétértelmű önarckép

A művész a Szatmár megyei Kökényesden született 1959-ben. Szatmárnémetiben, a jelenlegi Aurel Popp Zene és Képzőművészeti Líceumban érettségizett, majd művészeti tanulmányait a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetem festészet-szakán folytatta. 1989-től, diplomájának megszerzése után rajztanár volt Szatmárnémetiben illetve a Kovászna megyei Baróton. Jelenleg Pakson él.

Fia a PTE Orvoskarának hallgatója. Legutóbbi kiállításai és a róla szóló friss  monográfia, saját munkái, tanári és kultúraszervező tevékenysége bizonyították, hogy a nyolcvanas évek közepétől kibontakozó képzőművészeti törekvések között megtalálta a maga helyét. A dekorativitással, ugyanakkor a konkrét és valóságos kromatikus jelenségek, grafikus jellegű tárgyábrázolások elegyítésével, a személyiségéből fakadó összegzés igényével a korszak reprezentációjához hozzájárult. Kiállított munkáiban – döntően középméretű olajfestményeken – szülőföldjének, a kökényesdi táj, környezet megragadó részleteinek, a bözödújfalusi változások természetben leképződő formáinak állít emléket. Vásznain azonban megjelennek mitológiai, bibliai témák is.

A kiállított műveken keresztül figyelemmel követhetjük Makó András művészi érlelődésének folyamatát, érzékelhetjük az egyetemes képzőművészet ma már erős vizuális örökségként bennünk élő megfogalmazásainak idézetszerű jelenlétét. Éppen úgy, mint az ember mindennapi gondjai iránti érzékenységet, a „képírással” és a gondolatokban megvalósítható játék szabadságával összefonódó örömöt is. 

A kiállítás megtekinthető a PTE- ÁOK 1. emeleti galériáján.