PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj (Módosult a beadási határidő!)

2016. szeptember 5.

Tisztelt Kollégák!

A PTE ismét meghirdeti tehetséges, szakterületükön legkiválóbb hallgatói számára a PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjat (KIÖ). A KIÖ egyéni Munkatervnek megfelelően folytatott szakmai munka végzését támogatja. Célja a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válásának támogatása. Alapját a témavezető oktatók (a tutorok) irányításával végzett hallgatói kutató- és szakmai munka képezi.

A pályázati kiírás, a kapcsolódó részletekkel, a letölthető pályázati anyagokkal együtt elérhető a PTE OIG Tehetséggondozási Iroda alábbi weboldalán.

A pályázatok beérkezési határideje 2016. október 10-e 12:00 órára módosult!

 

A bírálati folyamatban fontos feladata van a karonként felállítandó bíráló bizottságoknak. A Szabályzatban írtak szerint:

- A szóbeli felvételi vizsgát lefolytató kari bizottság három tagból áll.

Tagja a kar tudományos vagy oktatási dékán-helyettese (pontozási joggal, a bizottság elnökeként), a kar által kijelölt, a tehetséggondozás területén (TDK, szakkollégium) tapasztalatokkal rendelkező oktató (pontozási joggal), a kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) által delegált tag (pontozási joggal). A kar biztosítja a jegyzőkönyv vezetését.

Kérem, hogy a Karon kerüljön megalakításra a bíráló bizottság, amelynek összetételét, a bizottsági tagok elektronikus elérhetőségét kérem, hogy Dr. Gönczi Andrea egyetemi koordinátornak legkésőbb 2016. szeptember 26-ig megküldetni szíveskedjenek (email: gonczi.andrea@pte.hu).

A kari meghallgatásokra 2016. október 10-14. között kerül majd sor. A bizottsági tagok számára részletes ismertetést fogunk megküldeni.