Berde Botond Ösztöndíj 2017

2016. október 10.

Egyetemünk díszdoktora, Berde Botond bázeli professzor által 1997-ben alapított, fiatal kutatók támogatási alapjának 2017. évi ösztöndíjára pályázatot hirdetünk az alábbi feltételekkel:

 

- Az ösztöndíj rövid (néhány hetes), továbbképző jellegű, metodikai tanulmányutat tesz lehetővé az alábbi nyugat-európai országok valamelyikében:
Ausztria, Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország.

- A pályázó a pályázat benyújtásakor még nem töltötte be a 37. életévét.

- Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a sikeres, a jövőre nézve ígéretes tudományos munkásság, amelyről beszámolók már nemzetközi folyóiratokban is megjelentek.

- A pályázó írásban vázolja munkatervét (kísérleti terv, metodika elsajátítása, stb.).

- A sikeres pályázó hazatérte után tevékenységéről írásban számol be.

- Kongresszuson vagy szimpóziumon való részvételre nem lehet pályázni.

Az ösztöndíj összege 4000 svájci frank, évente egy ösztöndíj adható ki.


Pályázatok benyújthatók a PTE ÁOK Dékáni Hivatalába 2017. április 10-ig.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

- pályázati kérelem, megjelölve a fogadó intézmény címét és a fogadó fél nevét,

- fogadókészséget igazoló levél,

- a pályázó szakmai életrajza,

- munkaterv,

- nyelvtudás igazolása.

A pályázatokat a Berde Botond professzor úr egyetértésével kijelölt kuratórium bírálja el. 

 

       Dr. Schneider Imre s.k.
       emeritus professzor
       a kuratórium elnöke