Szakképzési Akkreditáció - 2016.

2016. november 16.

 

Az UEMS irányelveinek megfelelően a szakképzésnek speciális minősítési eljárás révén - arra alkalmasnak minősített (akkreditált) képzőhelyen - kell történnie. Egy akkreditációs határozat érvényessége maximum 4 év lehet; így egyetemünk akkreditációs megújítása aktuálissá vált.

A minősítési eljárás a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelemre indult meg, mely a klinikák, intézetek szakonként elkészített önértékelését tartalmazta. Ezt követően az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ Prof. Dr. Balla György akadémikust (DE) kérte fel, hogy a társegyetemek tapasztalt egyetemi képviselőből Látogató Bizottságot alakítson, akik az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 7. §- a és 3. melléklete alapján, helyszíni látogatás formájában megvizsgálják a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Klinikai Központ szervezeti egységeinek szakképző hellyé minősítési kérelmét, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési tevékenységét. Jelen szakképzési akkreditáció az általános orvos, fogorvos, klinikai szakpszichológus és nem egészségügyi alapdiplomások körére terjedt ki (a gyógyszerész szakképzés akkreditációja későbbi esedékességű).

 

A Bizottság helyszíni látogatására 2016. október 17-18-án került sor.

 

A Bizottság tagjai:

 

–        Dr. Babik Barna - SZTE

–        Dr. Benczenleitner Éva - MOK

–        Dr. Bodosi Mihály - SZTE

–        Dr. Borbényi Zita - SZTE

–        Dr. Csiba László - DE

–        Dr. Damjanovich László - DE

–        Dr. Hegedűs Csaba - DE

–        Dr. Juhász Péter- MRSZ

–        Dr. Kalabay László - SE

–        Dr. Kappelmayer János - DE

–        Dr. Kerékgyártó Csilla - DE

–        Dr. Lánczi Levente - MRSZ

–        Dr. Réthelyi János - SE

–        Dr. Szathmári Miklós - SE

 

A minősítési eljárás főbb lépesei a következők voltak:

 

 1. A Látogató Bizottság elnöke nyitó értekezletet tartott, a Pécsi Tudományegyetem Rektorának és az Általános Orvostudományi Kar és Klinikai Központ vezetésének részvételével.
 2. A Látogató Bizottság szempontegyeztető megbeszélést folytatott le, ahol a két napos program egységes értékelő koncepcióját alakították ki.
 3. Rezidensfórum került összehívásra, ahol a Bizottság rezidens tagjainak irányítása melletti strukturált beszélgetés zajlott a szakképzésben lévő PTE-hez tartozó rezidensekkel.

 

 1. Előzetesen megszervezett időbeosztás mentén a szakterületi grémiumvezetők a leadott önjellemzéseik alapján megbeszélést folytattak a kijelölt bizottsági tagokkal. A meghallgatások 6 kari helyszínen zajlottak: Tanácsterem; Kistanácsterem; Dékáni Hivatal; II. Dékáni Tárgyaló; Szak- és Továbbképző Központ iroda; Fogászati Klinika igazgatói iroda.

 

 1. Külön látogatásra érkeztek a bizottsági tagok a Szak- és Továbbképzési Központban, ahol a napi adminisztrációs nyomtatványokat, a központi rezidens feed-back-et és a Központ működését ellenőrizték, és értékelték.
 2. Intézeti látogatásokat is tettek a bizottság tagjai, ahol az önjellemzésekben leírtak valós tartalmát vizsgálták.
 3. A látogató bizottság zártkörű értékelő megbeszélést tartott a tapasztalatokról, elkészítették a javaslataikat, észrevételeket tartalmazó jegyzőkönyvet.
 4. Záró megbeszélés keretében ismertették a PTE szakképzési akkreditációs javaslatukat a Kar és a Klinikai Központ vezetőivel.

 

 

ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK

 

Szakképzés megnevezése (általános orvos)

Akkreditációs javaslat

1. Aneszteziológia és intenzív terápia

teljes

2. Arc-, állcsont- és szájsebészet

teljes

3. Belgyógyászat

teljes

4. Bőrgyógyászat

teljes

5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat

teljes

6. Érsebészet

teljes

7. Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

teljes

8. Foglalkozás-orvostan

teljes

9. Fül-orr-gégegyógyászat

teljes

10. Gasztroenterológia

teljes

11. Geriátria

teljes

12. Gyermek- és ifjúságpszichiátria

teljes

13. Gyermeksebészet

teljes

14. Háziorvostan

teljes

15. Hematológia

teljes

16. Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan

teljes

17. Idegsebészet

teljes

18. Igazságügyi orvostan

teljes

19. Infektológia

teljes

20. Kardiológia

teljes

21. Klinikai genetika

teljes

22. Klinikai onkológia

teljes

23. Megelőző orvostan és népegészségtan

teljes

24. Mellkassebészet

teljes

25. Nefrológia

teljes

26. Neurológia

teljes

27. Nukleáris medicina

teljes

28. Ortopédia és traumatológia

teljes

29. Orvosi laboratóriumi diagnosztika

teljes

30. Orvosi mikrobiológia

teljes

31. Oxyológia és sürgősségi orvostan

teljes

32. Patológia

teljes

33. Plasztikai és égés-sebészet

teljes

34. Pszichiátria

teljes

35. Radiológia

teljes

36. Repülőorvostan

nincs

37. Reumatológia

teljes

38. Sebészet

teljes

39. Sugárterápia

teljes

40. Szemészet

teljes

41. Szívsebészet

teljes

42. Szülészet-nőgyógyászat

teljes

43. Transzfuziológia

rész

44. Tüdőgyógyászat

teljes

45. Urológia

teljes

­

 

 

RÁÉPÍTETT SZAKKÉPESÍTÉSEK

 

Szakképzés megnevezése (általános orvos)

Akkreditációs javaslat

 1. Addiktológia

teljes

 1. Allergológia és klinikai immunológia

teljes

 1. Andrológia

nincs

 1. Audiológia

teljes

 1. Belgyógyászati angiológia

teljes

 1. Csecsemő- és gyermek

fül-orr-gégegyógyászat

teljes

 1. Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

teljes

 1. Csecsemő- és gyermek-kardiológia

jelenleg nem értékeltük

 1. Diagnosztikus cytológia

teljes

 1. Egészségbiztosítás

teljes

 1. Endokrinológia és anyagcsere-betegségek

teljes

 1. Gyermek gasztroenterológia

teljes

 1. Gyermek hemato-onkológia

teljes

 1. Gyermek-neurológia

teljes

 1. Gyermek-nőgyógyászat

teljes

 1. Gyermek-radiológia

teljes

 1. Gyermek-tüdőgyógyászat

teljes

 1. Igazságügyi pszichiátria

nincs

 1. Intenzív terápia

teljes

 1. Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

teljes

 1. Kézsebészet

teljes

 1. Klinikai farmakológia

teljes

 1. Klinikai neurofiziológia

teljes

 1. Laboratóriumi hematológia és immunológia

nincs

 1. Molekuláris genetikai diagnosztika

teljes

 1. Munkahigiéné

teljes

 1. Neonatológia

teljes

 1. Neuroradiológia

teljes

 1. Nőgyógyászati daganatsebészet

teljes

 1. Orvosi rehabilitáció

teljes

 1. Pszichoterápia

teljes

 1. Sportorvostan

teljes

 1. Trópusi betegségek

nincs

 

Szakképzés megnevezése (fogorvos)

Akkreditációs javaslat

dento-alveoláris sebészet

teljes

fogszabályozás

teljes

gyermekfogászat

teljes

konzerváló fogászat és fogpótlástan

teljes

parodontológia

teljes

 

Szakképzés megnevezése (nem egészségügyi alapdiplomás)

Akkreditációs javaslat

klinikai biokémia

teljes

klinikai mikrobiológia

teljes

molekuláris biológiai diagnosztika

teljes

klinikai szakpszichológia (felnőtt és gyerek)

teljes

 

 

A Bizottság általános érvényű megállapításai:

 • kedvezőtlen tendencia tapasztalható a tutorok körében, hiányzik a középgeneráció;

 

 • a műtéti beavatkozások tételes teljesítése nehezen oldható meg számos esetben;

 

 • a szakképzési curriculumok korrekciója szükséges (tartós kirendelés korlátozó hatású egy-egy szakmánál);

 

 • Rezidensfórum nagyon hasznos volt, külön kiemelésre került, hogy a nem egyetemi képzőhelyen lévőkkel nem foglalkoznak kellő hatékonyággal a tutorok;

 

 • az intézetek, klinikák személyes látogatása során meggyőződtek, hogy az önjellemzésben leírtak valós kubaturális, infrastrukturális és oktatási feltételeket mutattak be. Külön köszönet az együttműködő és szállítást is vállaló grémiumvezetőknek; nagyon jó benyomást tett a készséges hozzáállásuk;

 

 • fogszakorvos képzésnél szükséges lenne a tutorok számának növelése, minden szakmánál a curriculum aktualizálása, és a licenc képzéshez való csatlakozás is;
 • A Szak-és Továbbképző Központ mind a korábbi szak-, mind az újrendszerű rezidens képzéssel együtt járó, sokirányú adminisztrációját maradéktalanul biztosítja;

 

 • A Bizottság munkáját nagyban segítette és könnyítette az a precizitás és gondos előkésztés, melyet a dokumentáció előkészítésével, a látogatás időrendjének beosztásával, a munkafeltételek megteremtésével a helyi Szak-és Továbbképző Központ és Dékáni Hivatal munkatársai biztosítottak.

 

A Dékáni Vezetés ezúton is köszönetét fejezi ki a Grémiumvezetőknek, a Szakképzésért Felelősöknek az aktív közreműködésért, a felelősségteljes helytállásért, azonkívül a szakképzési akkreditáció előkészítése során és helyszíni adminisztrációban nyújtott segítségért a Szak-és Továbbképző Központ és a Dékáni Hivatal érintett munkatársainak, valamint a technikai feltételek biztosítását az Oktatástechnikai és Szolgáltatási Osztály szakszemélyzetének!