Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018

2017. április 21.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) Magyarország Kormánya által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram. Az ÚNKP célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos és művészeti pályán való elindulást majd pályán tartást, valamint a fiatal kiválóságok támogatásával segítse a nemzetközi szinten is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók munkáját.

Az intézményi ÚNKP támogatási keret három részből áll: az alap- és mester- (osztatlan) képzésben részt vevő hallgatók kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „A” keret), a doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatói ösztöndíjának finanszírozására tervezett ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „B” keret), valamint a 45 év alatti oktatók, kutatók kutatói ösztöndíjának finanszírozását szolgáló ÚNKP támogatási keretből (a továbbiakban: „C” keret).

A pályázatok fogadása: 2017. április 28 - 2017. május 29. között.

A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma oldalról Az Új Nemzeti Kiválóság Program pályázati Dokumentáció címre kattintva.

A pályázatokat a kiírásnak megfelelően egy nyomtatott eredetei példányban és egy nem újraírható DVD-n kell eljuttatni minden esetben a PTE OIG Tehetséggondozási Irodának címezve a Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. címre szükséges megküldeni, a borítékon azon Kar megjelölésével, melyen belül az Ösztöndíjas a pályázatot benyújtotta (pl.: „ÚNKP Ösztöndíjpályázat, KTK”)..

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!