Belső Pályázat a PTE Kiválósági Centrumok támogatására

2017. május 2.

A belső pályázat célja

A Pécsi Tudományegyetem a kiválósági centrumok támogatásával a magas színvonalú kutatómunka és kutatási eredmények, valamint művészeti tevékenység ösztönzését kívánja megvalósítani. A támogatás forrása: a 2017. évi intézményi kiválósági támogatás.

A pályázók köre

A Kiválósági Centrum belső pályázaton 3 kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

  • a PTE Kiválósági Centrum kategóriában a legjelentősebb tudományos és művészeti eredményeket felmutató kutatócsoportok kaphatnak támogatást
  • a PTE Tehetség Centrum kategóriában, azon kutató- és művészeti csoportok kaphatnak támogatást, melyek vezetője a belső pályázat évében legfeljebb a 45. életévét tölti be, és a csoport már olyan szakmai eredményekkel rendelkezik, mely alapján a későbbiekben Kiválósági Centrummá válhat.

A Kiválósági illetve Tehetség Centrum támogatásért pályázhatnak PTE kutatói hálózatok, művészeti csoportok, amelyek ígéretes kutatási céllal és a nemzetközi elvárások szerint is nívós teljesítmény indikátorokkal rendelkeznek, s kapcsolódnak az egyetem stratégiai kutatási, fejlesztési irányaihoz, elősegítik a kutatások területek közötti szinergikus lehetőséget, a multidiszciplináris kutatási lehetőségekben lévő kapacitást, valamint a kutatásokhoz modern core facilitást igényelnek.

Felhasználás időszaka: 2017.04.01-2018.03.31.

Forrás nagysága: 330 millió Ft.

Jelen pályázat keretében 8-10 Kiválósági Centrum és 2-4 Tehetség Centrum kerül díjazásra. A Kiválósági Centrumok közül egy a művészetek területéről, míg összességében a támogatott kutatócentrumok 1/3-a a társadalomtudományok közül kerül ki.

A pályázatok benyújtási határideje

2017. május 15.

 

További részletek a csatolt mellékletben olvashatók.

Dokumentum(ok)