„Büszke vagyok arra, hogy az orvoskar önerőből kiváló teljesítményt ért el”

2017. június 16.

- tanév végi beszélgetés dr. Miseta Attilával, karunk dékánjával

A Modern Városok Program keretében zajló fejlesztésekről, azok hatásairól, a hallgatói és oktatói létszám bővítésének lehetőségeiről, az orvoskar státuszáról, valamint a közeljövő feladatairól, céljairól beszélgettünk a tanév végén dr. Miseta Attilával, karunk dékánjával.

 

Schweier Rita írása

 

-”A minőség megtartása és erősítése mellett fejleszteni kell az idegen- és a magyar nyelvű képzést, visszahozni a színvonalas oktatókat, megteremteni illetve tökéletesíteni a műszeres háttérfeltéteket” – egy éve ilyenkor ezekben a pontokban fogalmazta meg az orvoskar legfőbb céljait. Mostanra ezekből mi valósult meg?

-Folyamatosan csábítjuk vissza a színvonalas oktatókat külföldről, és hazánkon belülről is. Ez az építkezés egyik legfőbb alapeleme. Az infrastrukturális fejlesztések sajnos, halasztódnak, egyrészt az építőipari konjunktúra miatt, másrészt be kell vallani, hogy mi, magunk is félrekalkuláltunk dolgokat. Ami a műszerezettséget illeti, a Modern Városok Program keretéből sikerült egymilliárd forintnyi műszert a klinikák és intézetek között szétosztani, ezek – a lassú közbeszerzési procedúra miatt – most kezdenek megérkezni. Felemás tehát a helyzet, a legtöbb problémánk továbbra is az infrastrukturális fejlesztések hiányából fakad, ez a fő oka annak is, hogy a hallgatói létszámbővítés belátható időn belül nem folytatható.

-Ha ez ismét ütemezhető lesz, akkor Ön mekkora létszámban gondolkodik? Jelenleg – összegyetemi szinten – háromezerkétszázas hallgatói létszámról tudunk, amiből kétezerháromszázan az orvoskaron tanulnak. Távlati célként pedig összességében az ötezres létszám eléréséről hallani.

-Nem szeretek számokkal dobálózni. Az ötezres létszám könnyen elérhető, ha „összeseperjük a hallgatókat”, azonban nekünk olyan diákokra van szükségünk, akik ténylegesen „egyetemi szintűek”. A cél a színvonal megtartása és emelése mellett az, hogy jelentős bevételt hozó, fizetős hallgatói létszám jöjjön össze. Ebben az irányban jól haladunk előre. Terminusom kezdetén mindössze 600 millió forint volt az orvoskar bevétele, jelenleg pedig több mint hatmilliárd forint.

-Azért a hallgatói létszám felső határát mégiscsak kalibrálni kellene, hisz hozzájuk mérten gondolnám a szükséges oktatói létszám meghatározását.

-Ez nem teljességgel van így. Jelenleg ugyan telítettek vagyunk hallgatókkal, ám a létszámot a mindenkori lehetőségekhez igazítjuk.

Az nagyon jól látszik, hogy „honosított” oktatóink a különböző pályázatok révén már jelentős összegeket, több milliárd forintot hoztak be a karnak. Ezek nagymértékben támogatják a közalkalmazotti bérek kiváltását, és természetesen jelentős menedzsment költségeket is tartalmaznak, segítve ezáltal is az egyetemet.

Az elméleti intézetekben a kutatási és az oktatási feladatok megosztása rendkívül fontos feladat - laza összefüggést tehát látok – ugyanakkor azt is tudni kell, hogy nem mindenki tud hasonló színvonalon teljesíteni mindkét területen, és ez vonatkozik a klinikákon a gyógyításra is. Egy intézetnek avagy klinikának teljes összetételében kell megfelelnie az elvárásoknak. A lehetőségekhez és a kínálathoz kell alkalmazkodni, a személyzeti fejlesztés ütemezése tehát csak korlátozottan lehetséges. Ami biztos, hogy jelenleg az orvoskarnak nagy a vonzereje, amit más karokon még meg kell teremteni. Fontos megemlíteni azt is, hogy az oktatóknak és a kutatóknak komoly kvalitásokkal kell bírniuk ahhoz, hogy alkalmazhatóak legyenek, és a piac nem túl nagy. Komoly utánjárást igényel a folyamat, mindemellett azt is meg kell vizsgálni, hogy a város mit tud kínálni a hozzánk érkezőknek. Pécs ebből a szempontból sajnos, nincs előnyös helyzetben.

-Az orvoskar vonzereje miben rejlik?

-Az intézetekben béke van, haladás és fejlődés. Ha ennek híre megy – és ez szerencsére már zajlik - akkor az máris csábítóan hat nemcsak az országban, de a határokon túl is. Sajnos, mi nem vagyunk abban a helyzetben, mint Oxford vagy Cambridge, hogy feladunk egy hirdetést, és akkor kezüket-lábukat törik a delikvensek, hogy hozzánk jöjjenek. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy oktatóinkat-kutatóinkat a megfelelő színvonalon ki tudjuk szolgálni. Ez ugyanakkor egy nagyon nehéz feladat a magyar viszonyok mellett. Nem az anyagiakra gondolok, mert azok rendelkezésre állnak, hanem a rendkívül bürokratikus beszerzésekre, a komplikált jogi folyamatokra, valamint arra, hogy nálunk nemzeti sport lett egymás bosszantása.

Büszke vagyok arra, hogy az orvoskar önerőből kiváló teljesítményt ért el, amiben dr. Sümegi Balázs és dr. Németh Péter professzoroknak, valamint azoknak a kollégáknak, akik ebben áldozatot vállaltak, hatalmas érdemük van, amit ez úton is köszönök. Látni kell mindemellett azt is, hogy a többletteljesítmény által érkezett többletbevétel szinte teljes mértékben a deficitpótolásokra fordítódott, és csak csekély mértékben szolgálta a fejlesztést. Emiatt is nagyon megörültünk az MVP-projekteknek, amiktől sokat várunk a következő években. A fejlesztések megvalósulásáig azonban - helyszűke miatt - jelentős hallgatói létszámemelés nem képzelhető el, sőt, mivel tavaly ezt kissé túlméreteztük, még némi csökkenés is előállhat.

-Úgy hírlik, hogy a Szigeti úti elméleti tömb részleges felújítása, valamint a hozzá kapcsolódó új oktatási és kutatási épületszárny építése többe kerül az eredetileg tervezettnél. Mi a legfrissebb információja ezzel, valamint a beruházás megkezdésével kapcsolatosan?

-Azon vagyunk, hogy a beruházás mihamarabb elinduljon. Sajnos, valóban a lehetőségeinket meghaladó ajánlatokat kaptunk. Ennek egyik oka az építőipari konjunktúra.

-Talán nem túl korai megfogalmazni, hogy mik lehetnek a következő tanév „reális álmai”?

-Szeretnénk, ha végre az egészségügyi béremeléshez hasonló korrekció történne a fizetésekben az egészségügyi felsőoktatásban is. Az ideális az lenne, ha a négy orvosképző helyet kiemelten kezelné a két államtitkárság. Míg korábban sok kolléga választotta az alapintézetekben történő oktatást, manapság komoly gondot jelent az, hogy túl kevés orvos, fogorvos és gyógyszerész jelentkezik.

Szeretnénk azt is, ha az intézményeinkre vonatkozó ügyintézés szabályai egyszerűsödnének, mert ez jelenleg igen lassú, sok lépcsőből áll, és drága is.

Fontos emelni az oktatás, és erősíteni a tudományos munka színvonalát, fenn kell tartani a pályázati aktivitást, valamint jobban kihasználni meglévő eszközeinket.

Lényeges továbbá az együttműködés erősítése a karok között, a város vezetésével, és a már meglévő jó kapcsolatok további építése a Dunántúl egészségügyi ellátó rendszerével is.