Összefogott a három vidéki egyetem a gyógyszerkutatások területén

2017. július 14.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Pécsi Tudományegyetem vezetésével, a Szegedi Tudományegyetemmel és a Debreceni Egyetemmel konzorciumban valósul meg az a projekt, melynek célja hozzájárulni a hazai innovatív klinikai kutatások és a gyógyszerágazat fejlődéséhez. Mindez növeli az orvostudományi kutatások volumenét, az ebből származó nemzetgazdasági és egészségügyi ágazati bevételeket, javítva hazánk versenyképességét és a nemzetközi gyógyszerkutatásokban való részvételét.

A 2017. június elsejével elindult kutatási és szervezetfejlesztési projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 3 év alatt összesen 1,5 milliárd forintból – hangzott el az ECRIN nyitórendezvényén, július 13-án.

Dr. Kovács L. Gábor professzor szakmai vezetésével - hálózatba szerveződve - kilenc tematikusan kijelölt kutatási téma mentén, a három egyetem 36 szakemberének együttes kutatási munkája valósul meg, ami egyedi működési modell a pályázati struktúrában. Ezek a kutatási témák - jellegüket tekintve orvostudományi innovációk, eredményeik – tudományos jelentőségükön túlmenően jelentős mértékben járulnak hozzá a hazai és az európai gyógyszerkutatásokhoz.

A „pilot projektek” kimenetelének végcélja az Európai Klinikai Kutatási Infrastruktúra Hálózatban (ECRIN) elvégzendő vizsgálatokra való felkészülés, a Horizont 2020 projektekben való részvétel erősítése, valamint az ECRIN tagországokkal közös kutatási pályázatokban történő részvétel.

A projekt során megvalósítandó szervezetfejlesztés lehetővé teszi a hazai orvosegyetemek egységes klinikai kutatási hálózatának, együttműködési és fejlesztési modelljének, működési kollaborációjának kialakítását. A pályázat további célja a nemzetközi modellek adaptációja, a kutatási hálózatok fejlesztése és működtetése, a kutatási eredmények nemzetköziesítése, valamint a magyar részvétel biztosítása más országok által kezdeményezett multicentrikus akadémiai vizsgálatokban. Ezáltal a konzorciumban szerepet vállaló egyetemek képességet és készséget szereznek innovatív K+F klinikai fejlesztések hatékonyabb és önálló kezdeményezésére.

Ezen célok nagyban hozzájárulnak a nemzetközi programokban, így például a Horizont 2020-ban történő sikeres részvételhez, a kutatási teljesítmények nemzetközi láthatóságához. A konzorcium támogatja a kutatói potenciál erősítését a klinikai kutatásokban, és annak akkreditált folyamatokon keresztüli átültetését a gyakorlatba. A konzorcium elősegíti a folyamatos szakmai képzéseket, valamint erőfeszítéseket tesz a klinikai adatvagyon kutatási célokra történő hasznosítására. A humán klinikai vizsgálatok eredményei jelentős hatással bírnak a klinikai orvostudomány fejlődésére.

A pályázatban bemutatott kutatási projektek és szervezetfejlesztés elsőként törekszik az innovatív egyetemi kutatóműhelyekből származó („investigator-initiated”) klinikai kutatások nemzetközi és országos feladatainak standardizálására, összekapcsolására és koordinált fejlesztésére.