Bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek a gyakorlatban workshop

2017. augusztus 15.

2017. október 27-28. Pécs

A kurzus a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) alapvető fogalmainak ismertetésén túl segítséget kíván nyújtani az irányelv készítés folyamatának, gyakorlatba való átültetésének és mindennapi alkalmazásának megismeréséhez. A résztvevőt megismerteti a bizonyítékok összegzésének eszközeivel, a meta-analízissel és a szisztematikus áttekintő közleményekkel. A kurzus célja választ adni arra a kérdésre is, hogy ki vállalkozzon egy áttekintő közlemény elkészítésére és gyakorlati támogatást adni az ilyen irányú munka megkezdéséhez.

Célcsoport

Általános orvosok, szakorvosok, kutatók, PhD hallgatók, orvostanhallgatók, akik szeretnének megismerkedni a bizonyítékokon alapuló orvoslás elméleti alapjaival; szeretnék megismerni az irányelv készítés folyamatát;érdeklődnek az iránt, hogy miként lehet az irányelveket átültetni a gyakorlatba és miként épülnek be a mindennapi orvosi munkába; érdeklődnek a szisztematikus áttekintő közlemények készítése iránt, esetleg szeretnének ilyen irányú munkába kezdeni;szeretnének megismerkedni a meta-analízis elméleti és gyakorlati alapjaival.

Helyszín, időpont

előrelátható időpontok

2017. október 27. péntek - 15:00-18:30

2017. október 28. szombat - 09:00-12:30

 

A kurzus 2017 október 28-án vizsgával zárul. Az eredményes vizsga:

  • PhD hallgatók számára 1 kreditpontot,
  • háziorvos szakorvosok számára 16 szakma szerinti tanfolyamon megszerzett pontot,
  • más szakvizsgával rendelkező szakorvosok számára 16 szabadon választható tanfolyami pontot jelent.

helyszín

PAB Székház, Pécs 7624 Pécs, Jurisics Mikós utca 44.

ELŐADÓK

  • Prof. Dr. Bereczki Dániel, SE ÁOK Neurológiai Klinika, igazgató
  • Prof. Dr. Bogár Lajos, PTE KK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, igazgató
  • Prof. Dr. Decsi Tamás, Magyar Cochrane Tagozat, igazgató
  • Dr. Endrei Dóra, PTE KK, általános elnökhelyettes
  • Dr. Kis Erika, SZTE-ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika
  • Dr. Komócsi András, PTE KK Szívgyógyászati Klinika

Információ és jelentkezés

Pécsi Tudományegyetem

Magyar Cochrane Tagozat

Postacím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2.

Telefonszám: +36 72 504 226 vagy +36 30 528 0412

E-mail: cochrane@pte.hu vagy pal.klarissza@pte.hu